Avalehele
Viskist ja Viskiklubist Uudised Tegemised Klubiruum
Viskist ja Viskiklubist
Viskiklubi teosed
2001-2005 / 2006 / 2007
 

2006

42. MART LAAR: Mida teha raamatuga?

Arkaadia - EPL kirjanduslisa 14.01.2006.

Mart Laar kinnitab, et aegade jooksul on raamatu päästnud saladus, mis peidus igas tõeliselt heas teoses. Päästab nüüdki.

Mida teha raamatuga? See küsimus on aegade algusest saadik vaevanud mitte ainult lugejaid, vaid ka neid, kelle unistuseks on lugejaid oma kontrolli all hoida. Sest raamat on oma saladuslikkuses ja vasturääkivuses alati võimukandjatele pinnuks silmas. Raamat töötab olemuslikult vastu igale katsele kehtestada maailmas ühte ja ainust tõde, mille tundmise ja tutvustamise monopol on antud ühe või teise valitseja kätte.

Seetõttu on sellise tõe kehtestamisest huvitatud valitsejate vastus ülalesitatud küsimusele lihtne: raamat tuleb hävitada! Raamatute ajalugu on ühtlasi nende hävitamise ajalugu. See kehtib täiel määral ka eesti raamatu kohta, mille lugu algab teatavasti ju ka hävitusest. Esimesest eestikeelsest raamatust teamegi ju õigupoolest vaid seda, et see tuleriidale saadeti.

Samal ajal pole raamatute hävitamine olnud midagi uusajale omast. Sellega on agaralt tegelenud pea kõik tsivilisatsioonid ja kultuurid. Pea iga suurema võimuvahetusega käis kaasas uutele võimukandjatele sobimatute tekstide hävitamine. Mõnikord võeti asi siiski ka suurejoonelisemalt ette. Aastal 213 e Kr andis Hiina keiser Chin Tain Shihuangti välja dekreedi, millega kästi hävitada kõik tema impeeriumis leiduvad raamatud ja käsikirjad. Selline ülesanne käis paraku isegi Hiina keisrile üle jõu. Kõiki raamatuid hävitada ei õnnestunud, mille selgemaks märgiks on järgnevatel sajanditel üha korduvad käsud neist osade hävitamiseks.

Sünge aeg raamatutele oli “pime ajastu” Rooma impeeriumi languse ja hävingu ajal. Ususõdades ning barbarite rünnakutes hävitati suur hulk maailma suuremaid raamatukogusid, kaotsi läks üliväärtuslik osa antiikkultuuri pärandist. 637. aastal p Kr vallutasid islami levitamist alustanud araablased näiteks Cesarea linna, kus asus seni imekombel säilinud suur raamatukogu, mis sisaldas antiikautorite tähtsaid käsikirju. Legendi kohaselt – seda lugu seostatakse õige mitme linna ja raamatukoguga – olevat vallutaja uhket raamatukogu vaadeldes leidnud, et enamik raamatuid selles räägivad tegelikult samast asjast, millest koraan, järelikult pole nende järgi vajadust, kuna piisab koraanist. Ning kui raamatukogus on ka raamatuid, mis räägivad millestki muust kui koraanist, siis need on lihtsalt kasutud, kuna koraanist väljaspool ei saa tõde eksisteerida. Seega: tuli otsa! Ja nii lendasidki antiikautorite mõtted tuha ja sädemetena taeva poole.

Sootuks uuele tasemele jõudis raamatute hävitamine trükikunsti leiutamise järel. Seda esiteks seetõttu, et raamatute hulk hakkas plahvatuslikult suurenema, teiseks aga seetõttu et trükikunsti kaudu muutus raamat esmakordselt n-ö laiatarbekaubaks. Raamatu mõju kasvas hüppeliselt. Mitmed autorid on trükikunsti tekkele järgnenud kultuurilist revolutsiooni võrrelnud selliste läbimurretega nagu ratta või püssirohu leiutamine.

Kuna raamatu mõju oli järsult kasvanud, tuli ebasobivate raamatute vastu ägedamalt võidelda. Laia tuntuse sellel alal on omandanud inkvisitsioon ning katoliku kiriku “mustad nimekirjad”, kuid luteri kirik ei jäänud ei raamatute hävitamises ega nõidade põletamises katoliku kirikust sugugi maha.

Raamatuid tuli aga üha kiirenevas tempos juurde, nende üle kontrolli saavutamine muutus järjest raskemaks ettevõtmiseks. Ilmselt seetõttu hakkas vaimulike ja ilmalike võimude ind raamatute tuleriidale saatmisel vaibuma, kuigi teatavas ulatuses jätkus see uhkelt edasi, omandades erilise aktiivsuse võimuvahetuste ajal. Kavalamad valitsejad leidsid ka, et raamatute hävitamise asemel on kergem nende sisu kontrollida, mis andis tsensuurile järjest olulisema rolli. Tõhus tsensuur pidi looma olukorra, kus raamatuid enam ei hävitatud, sest mittesobivaid raamatuid lihtsalt ei trükitud.

Seegi lootus osutus täiesti illusoorseks. Kontroll raamatu üle jäi vaid unistuseks. Unistus ei kadunud siiski kuhugi, asudes 20. aastasajal uut elu elama inimese ja ühiskonna üle absoluutset kontrolli saavutada püüdvates totalitaarsetes süsteemides, nt kommunism ja natsionaalsotsialism. Kontroll mineviku ning seega ka tuleviku ja oleviku üle oli üks nende peamisi eesmärke. Nagu ütleb George Orwell oma romaanis “1984”: raamatud olid sellise süsteemi suurimad vaenlased.

Ajaloo suurimale raamatute vastu suunatud tegevusele rajas teed kommunismi võidulepääs Venemaal. Inimeste kõrval kujunesid raamatud selle peamisteks vaenlasteks. Anton Hansen-Tammsaare on sellest tabavalt kirjutanud: “Kui kommunistlik õpetus tahtis võidule pääseda, siis pidi ta sama tunnustatud kirjanduse kas tuleriidale saatma või muidu kõrvaldama. Sest neis kiidetud raamatuis oli palju juttu jumalast, inimesest, usust, armastusest, kõlblusest, õigusest, isamaast, eraomandusest jne, mis olid uuele õpetusele hirmsad asjad.”
Sellel taustal pole imestada, et uute võimukandjate esimeste korralduste hulka okupeeritud Eestis 1940. aastal kuulusid käsud raamatute hävitamise kohta. Esimese sellise käskkirja andis sisekaitse ülem Harald Haberman välja juba 29. juulil 1940. 22. augustil 1940 järgnes juba põhjalikum käskkiri, mistõttu raamatute hävitamine täie hooga käima läks. Esimesele nõukogude aastale järgnes saksa okupatsioon, mille ajal hävitustöö jätkus. Sama toimus ka Eesti uue okupeerimise järel 1944. aastal. Kokku hävitati K.O. Veskimäe arvestuste kohaselt Eestis üle kaheksa miljoni raamatu.

Raamat ei kadunud siiski kuhugi. Mida rohkem teda vaevati, seda vägevamaks tema vaim näis muutuvat. Sest “käsikirjad teatavasti ei põle”. Nii lõppes seegi aktsioon kokkuvõttes samasuguse ebaõnnestumisega nagu varasemad katsed.

Jääb üle vaid imestus- ja ohutunne, kuidas osutus võimalikuks, et sellises hävitustöös lõid kaasa mitmed vasakpoolse haritlaskonna silmapaistvad esindajad, keda nii kriitika kui ka avalikkus siiamaani igati korralikeks inimesteks peavad: Johannes Semper, August Alle, Paul Rummo, Rudolf Sirge, Karl Taev, Olga Lauristin, Nigol Andresen jne. Mis oli küll jõud, mis sundis neid end võõra võimu teenistusse andma? Oli see pettumus Eesti Vabariigis, solvumus seetõttu, et nende panust või osa polnud iseseisvas Eestis piisavalt tunnustatud, lihtlabane soov ükskord ometi korralikult karjääri teha? Ma ei tea seda. Rääkida sellest aga tuleb, kas või juba selleks, et väärtustada neid, kes kõigele vaatamata sellise hävitustööga kaasa ei läinud ning seetõttu kas hukkusid või avalikust elust välja lülitati. Eestis austatakse mõnel pool “kultuuri järjepidevuse” hoidjaina aga ülalmainituid juunikommuniste rohkem kui neid, kes võõrale võimule aktiivselt vastu astusid.

Eestis on raamatute hävitamise aeg loodetavasti mööda saamas, kuigi teatavaid lastehaiguse märke on siingi esinenud. Maailmas jätkub aga riike – ja mõned neist on üsna suured riigid –, kus raamatute hävitamine jätkub täie hooga. Mõnel pool on lisaks raamatutele vaenlaseks kuulutatud ka nende autorid.

Ühelt poolt tekitab see õõva, teisalt aga osutab, et raamatus on endiselt peidus mingi eriline vägi ja võim, mis ta vihatavaks teeb. Kui sind vihatakse, oled sa endiselt olemas.

Seetõttu näib uuel sajandil raamatule sootuks ohtlikumaks kujunevat mitte selle hävitamisaktsioonid, vaid raamatu tähenduse vähenemine, ükskõiksuse ja hoolimatuse kasv raamatu suhtes. Üha suurema protsendi jaoks inimkonnast pole raamat enam tähtis – seda ei loeta ning sellest ei huvituta. Tõsi, huvi kadumist raamatu vastu ennustati juba eelmisel, 20. aastasajal. Esimese hoobi pidi raamatule andma raadio, seejärel kino ja televisioon. Kõik need on inimest tõesti raamatu juurest eemale kiskunud, raamatut asendada pole nad aga suutnud.

Üleilmastumine ning üleminek infoühiskonda on aga loonud sootuks uue olukorra. Mitmed trükikunsti poolt teostatud revolutsiooni uurivad teadlased on tõmmanud paralleele selle ja kogu maailma haarava interneti vahele, mis ei võimalda inimestel mitte ainult informatsiooni hankida ja meelt lahutada, vaid ka omavahel suhelda. Maailmavõrk on muutunud reaalsuseks, milles elamine mitte ainult ei hõiva järjest rohkem tunde inimeste ajast, vaid mis täidab ka mitmeid raamatule kuulunud funktsioone. Nii pole imestada, kui kohtame iseenesest mõistlikke ja maailmast huvituvaid inimesi, kes kuulutavad, et nad ei loe ühtegi raamatut, või veel hullemal juhul tegelasi, kes raamatuid vaid oma uhkete korterite kaunistamiseks kasutavad.

Raamatu tulevik sõltub endiselt raamatust endast. Maailmavõrgust on võimalik saada meelelahutust ning vastuseid end huvitavatele küsimustele. Nendel aladel läheb raamatul maailmavõrguga võistlemine raskeks. Samas on raamatus midagi, mida ei suuda asendada ükski maailmavõrk. Raamatut avades ei tea sa nimelt kunagi päris täpselt, mida sealt oodata on. Otsides üht, leiad sa tihti hoopis midagi muud. See teeb raamatu salapäraseks ning äratab tema vastu uudishimu – uudishimu on mõne arvamuse kohaselt aga inimesest üldse inimese teinud.

Selleks, et raamat selliseks saladuse kandjaks jääks, vajame ka kirjanikke, kes suudavad seda salapära hoida, kes ei leia, et raamat peaks meile pakkuma vaid “leiba ja vaatemänge”. Sellisel kombel ei pea raamat kuskile kaduma, vaid aegade tarkust endas kandes maailma üha erinevatest vaatepunktidest mõtestama.

Nii on autori vastus küsimusele “Mida teha raamatuga?” lihtne – lugeda! Ja kui loed, siis ära üllatu, kui väga sa ühel hetkel võid üllatuda.

43. Filmimees Volmer vaatab pealt, mida bändimees

Hardi Volmer: 30 aastat juba imelikku bändi teinud ja nüüd on see kõik korraliku rockumen­tary'na DVD'l.
Foto: Raigo Pajula
Volmer teeb
Postimees Kultuur Extra 14.01.2006
Immo Mihkelson

Ajakirjanik Immo Mihkelson vestleb sinnivinni-hääle Hardi Volmeriga kiljuvatest tüdrukutest, ENSV Indie'st, rokimehe hingest, jampslikkusest ja teistest tõsistest asjadest.

Singer Vingeri kogumikplaat sarjast «Kullafond» asetab viimase paari aastakümne ühe omapäraseima ja söakama bändi samale pulgale Mati Nuude, Raimond Valgre, Ivo Linna ja paljude teiste eesti kergemuusika suurkujudega.

Või kas see ikka on päriselt sama? Selles võib nii aktiivselt kahelda kui ka agarate kaasanoogutustega nõustuda. Singer Vinger on alati ju sisendanud meisse teadmist asjade ja nähtuse mitmest tahust. Enamasti muigega küll, aga siiski. Lisaks peeglitele on olemas ka kõverpeeglid. Hardi Volmer – SinniVinni hääl – avab seks korraks pisut oma suu ja ütleb. Kes lugeda oskab, see loeb välja.

Hardi, kes sa siis lõpuks oled, rohkem filmi- või bändimees või hoopis keegi muu? Ehkki õigem oleks vist küsida, kui suur osa kummastki sa oled.

Muidugi olen ma hoopis keegi muu – lavastuskunstnik näiteks. Rehkendatagu välja! Kui kuus on keskeltläbi 22 tööpäeva ja keskmiselt kahel õhtul kuus moondun ma bändimeheks.

Kas selline roki/filmimehe kaksikelu mingis mõttes skisofreeniline pole? Kuidas need alter ego'd omavahel suhtlevad?

No näiteks ma kuulen hääli. Aeg-ajalt see laulev Volmer häälutab mu peas. Teinekord kui ma parasjagu laval karjun ja vingerdan, vaatab kogu tragikoomuskit kõrvalt see teine Volmer, kinomehe silmaga. Oluline on, et nad üksteist segama ei hakkaks.

Lõpuks on Eestis ju kombeks, et poliitik paneb pisnist, tippnäitleja teeb pulmatola, muusik sõidab taksot jne.

Võiks end ju võrrelda vana projektiteatri näitlejaga. Kostümeerun, astun lavale ja sisenen jäägitult laulja rolli. Õnneks teen seda harva ja mul on muidki rolle teha. Võrrelduna näiteks nende inimestega, kes kahekümne aasta vältel igal jumala õhtul üht ja sama muusikali etendavad. «Jesus Christ Superstar» – kui tuua üks näide.

Mismoodi sa üldse sattusid rokkmuusikat tegema?

Sattusin koolis istuma ühe Mardi-nimelise poisi kõrvale, kel oli omakorda sõber, üks teine Mart, ja muu pätluse kõrvalt meeldis sellele kambale kitarri plõnnida ja 8mm-seid filme teha.

Ei tea, kas see oli juhus, et ma just nendega kokku sattusin. Mu tegelik kirg oli trummisett. Eks ma natuke ikka tagusin kah. Mäletan, et lõpuklassis käisime kõrtsis kehaks ja jäime muidugi vahele.

Liikvel on igasuguseid legende sellest, kuidas nõuka-ajal bände, kus sa mängisid-laulsid, üha ära keelati ja siis jälle lavale lubati...

Kahju, et meie dok-DVD tarbeks ei jõudnud kiiruga küsitleda mõnd toonast luurajat. Et kuidas nad ikkagi moodustasid ERKI juurde ülipopulaarse performantsitrupi, uurimaks õppiva noorsoo meelsust, tehes seda veel nii peenelt, et vennikesed ise ei saanud arugi.

Mis keelamistesse puutub, siis eks nad ju teadsid, et kult-mini ja EKP kult-osakonna tasandil toimub tõhus enesetsensuur.

Legend räägib ju ka, et bändi nime autor on kultuuriministeeriumi ametnik...

Kultuuriministeeriumi rahvakunsti arendamise osakonna ametnik oli rohkem nagu ristiisa, kes valis kümnest meie poolt pakutud nimevariandist välja selle jampsliku ja sisutühja Singer Vingeri.

Punkarlusega pole vist Turisti ja Päratrusti vist ka kunagi olnud õige seostada?

Päratrust oli puht teadmatusest rohkem protopunk ja Turist esindas juba nagu postpunki. Tegelikult oli see kõik üks ENSV indie-pop.

Mille või kellega te bändiga oma lauludes võitlesite 80ndatel ja kelle või millega 90ndatel?

Kui me 80ndatel võitlesime rohkem nagu inimväärikuse säilitamise eest – näiteks laul «Raha hääl» –, siis 90ndatel juba inimväärikuse minetamise vastu, näiteks laul «Kogu raha eest».

Ehk siis – Singer Vinger oli hiilgeaegadel rohkem nagu tekstibänd või?

Singer Vinger on ikka olnud tekstibänd, mille sõnumi edastamiseks kasutatakse väga sugestiivset ja ilusat helikeelt ning jõulist ja seksikat lavalist liikumist.

Päratrustis 80ndatel oli nalja vaheda noaga mängiv mässumeelsus. Millised osad sellest veel praegu alles on?

Nali on igal ajal ja üldse üks väheseid legaalseid relvi tumedate jõudude jõhkruse ja kurjuse vastu. Esinemistel näiteks on mul siiani kombeks lugude vahel plära ajada.

Videokuvandid Singer Vingerist ehk videoklipid lauludele olid muidugi sinu töö. Millised neist on sul endal kõige vahvamalt meeles?

Võib-olla laulu «Kogu raha eest» võte pühapäevahommikusel inimtühjal Wall Streetil, pidevas politseihirmus, sest profikaameraga NYC uulitsal töötades peab seal linnavalitsuse luba olema.

Bob Dylan on kunagi öelnud, et iga muusik peab kätte saama oma portsu kiljuvaid tüdrukuid, pidades silmas seda perioodi, kus ta tegi tööd põhiliselt publiku vaimustamise nimel. Kuidas sinul sellega on olnud? Ilmselt oled laval mikrofoniga olles kiljumist juba päris palju kuulnud?

Kui ise kisendad ja bänd taga paneb, siis ei kuule, küll aga näed. See ongi olulisem, see omamoodi déjà-vu, et paarkümmend aastat oleks nagu vahelt ära rebitud. Füsioloogiline toime on nagu ikka. Adrenaliin ja testosteroon ja feromoonid ja kõik see muu keemia.

Kas see, kui kuuled inimesi sinu tehtud tekstidele laule kaasa laulmas, sind mingil moel ka puudutab või liigutab?

See liigutab mind pisarateni. Eestlase ausõna!

Millised neist lauludest on su endaga sellisel määral samastatavad, et võiksid need panna oma loomingu ühtsesse nimekirja, kui selline eelarvamustevaba koondnimekiri kunagi koostada?

«Kasevete aeg», «Ei midagi erilist», «Kõik mööda», «Mina pean sambat tantsida saama»... Küllap on neid veelgi. Filmimees Volmer vaatab pealt, mida bändimees Volmer teeb Kui vaadata nüüd veidi teise nurga alt, siis millisel määral on su rokimehe hing või elav kogemus kanaliseerunud su muudesse tegemistesse – filmidesse näiteks?

Sahtlis leidub üks riivamisi autobiograafiline mängufilmi lugu, mis pajatab 70ndate lõpu Pärnust. Teadagi, tehakse seal bändi ja käiakse Vallikäärus pidus.

Kui tähtsaks praegu oma rokitegevust pead, millist osa sellest võtad tõsiselt? Või millega sa üldse soovid inimesi mõjutada või neid ehk isegi muuta?

Igasugune kunstiline eneseväljendus taotleb kaaskodaniku teadvuse mõjutamist. Nii laadapalagan kui sümfooniakontsert on lõpuks ikkagi meelelahutus, mille edukuse eelduseks on see, et heauskne publik saab n-ö mängu kaasa tõmmatud ja ta on rahul, et raha välja andis. Kes selle eest raha tihkab võtta, on proff, kelle puhul omakorda on ootuspärane, et ta töötab pidevalt oma võimete piiril.

Julgen silma vaadates ja sirge seljaga väita, et kui ma Singer Vingeri kostüümi selga tõmban ja lavale astun, panen ma välja oma viimase, sest teisiti ei ole sel kõigel mingitki mõtet. Eriti meil, kes me oleme kõige arhailisem nn omaloomingut esitav eesti bänd, kes siiani püünel.

Samas olen just mina ansambli nõrgim lüli oma vigase instrumendi, oma hääleaparaadiga. Selle pärast on aastate lõikes ka mõned kontserdid ära jäänud.

Palun mõned kommentaarid selle DVD-filmi kohta, mis kogumikuga kaasas on.

Kiiruga tehtud, aga ikkagi kaunikene. Kripeldama jäi, et säält on mõnede väga oluliste inimeste sõnavõtud puudu, nagu kas või juba eespool mainitud julgeoleku esindaja ja veel mõni toonane võimur.

Millised filmiprojektid praegu teoksil?

Võtteperioodile hakkab lähenema nukufilm «Lõpuõhtu». Pidevas töötlemises on mõningad mängu- ja dokfilmi lood.

Mis seisus on hetkel Singer Vinger?

Singer Vinger on hetkel ooteseisundis. Oodatakse minu murtud roide paranemist, et siis jälle laiade hulkade ette viskuda. Ka on karta, et mõned etlemised toimuvad ilma Mihklita, kes ka sel hooajal veel Londonis koolipinki nühib.

Singer Vinger, häälitseb, provotseerib ja teeb pulli
14.01.2006 Postimees Kultuur Extra

Kullafondi-plaadi n-ö lisa ehk DVD võiks olla tegelikult Singer Vingeri tagasivaatelise kolmeplaadilise kogumiku selgroog, kõik muu aga kaasnev materjal.

Sellise järelduse pakub tund ja 40 minutit vältava filmi vaatamine. Mitte ainult videoklipid ja kontsertjäädvustused, vaid ka intervjuukatked, fotomaterjal ja «liha luudel» seletamaks, mis ja kes on Singer Vinger, millised mõtted ja tunded valitsevad selle seltskonna tegemistes.

Lauludel plaadi peal puudub mitu olulist mõõdet, mille annab muusikaga kaasnev pilt. Samas on see tihendatud ajaga kaadriterida inforikkam ja kõnekam kui ükskõik milline kontsertsituatsioon oma erutusest tiine õhustiku ja kirega. Meie ees rullub lahti tõeline rockumentary, mille sarnast teisi siinmail naljalt ei tule pähegi. See on film, mis jutustab ühe ansambli lugu ja teeb olulisi osutusi kaader kaadri, samm sammu haaval; jutustab lugu loomingulisest ühendusest Päratrust, annab aimu, mis oli ansambel Turist ja kuidas sellest said Singer Vinger ja ühe kõrvalvõrsena ka Vanemõde. Ühtlasi on see lugu Eesti lähiminevikust.

Ning iva on Olav Osolini räägitud loos, kuidas vene rokiguru Artjom Troitski kord 80ndate lõpus siinse rokibisnise koorekihile teatas, et Eestis on ainult üks ansambel, millel on mõtet. Singer Vinger loomulikult.

Või see, kuidas bänd Ameerikas käis... Või Rein Langi jutustus Provinssirockile sõitva muusikuteseltskonna lõbusatest juhtumistest Red Hot Chili Peppersi meestega ja sellest, miks need tollal ainsa riietusesemena sokki kandnud tüübid oma heliproovi ei jõudnud.

Hardi Volmeri ja Roald Jürlau tehtu ON vahva film. Seal on täiega olemas ühe omapärase bändi lugu, hitid ja tuum. Nagu lõpuks ütleb pargipingil külmetav Mart Juur kaamerasse: võim ja riigikord võib ju muutuda, aga rumalus, mille üle naerda, jääb.

Sestap on meil Singer Vingerit ja nende laule ikka veel väga vaja. (PM)

----------------------------------------------------------------------

CD + DVD

Singer Vinger

«Kullafond»

(2CD + DVD)

Hitivabrik, 2005

Singer Vingeri audiaalne osa ehk laulud on Hardi Volmeri häälevõimaluste ja mõttehaarde laulud. Võib ju kerge nurinaga hääles öelda, et seal on vähe meloodiat, kuna laulja vokaalsed võimed lubavad liikumist väga lühikesel skaalal.

Kuid samal ajal on Singer Vingeril hulk niisuguseid lugusid, mida mingi põlvkonna noored inimesed on isekeskis innukalt röökinud laulda seltskondades, pidudel, tänavail.

Need on kui uue aja rahvalaulud, mille minimalistlikes viisikonksudes on peidus tugev magnet. Need on tegelikud hitid. Need on ajakajaline ogadega luule, mida Volmer poolenisti jutustades laulude pähe esitab. Need on sotsiaalsed tekstid. Neis on metal sees, kui parafraseerida üht paljudest tuntud Singer Vingeri lauluridadest.

Peaaegu KÕIK oluline ühest olulisest eesti ansamblist mahub samade plaadikaante vahel. Justkui toode, aga tegelikult midagi enamat (PM)

44. "Akvaviit saabub Eestisse"

Toomas Tiivel - KÖÖK 2006 jaanuar

Järjest tihedam suhtlemine Põhjamaadega on paljusid eestlasi kokkuviinud ka sealsete traditsiooniliste napsidega, eelkõige akvatiidiga (kasutatakse ka kirjapilti aquavit, akavit,aquavite) – nimi tuleneb keskaegsest ladina aqua vitae' st (elu vesi). Toodetakse seda jooki Rootsis, Taanis, Norras, Soomes ja Põhja-Saksamaal teraviljast ja/või kartulitest nende fermenteerimisel ja seejärel kahekordsel destilleerimisel alates vähemalt XV sajandist.   Teistkordset destilleerimist on vaja selleks, et lisada mitmeid maitseaineid. Erinevalt maitsestatud vodkast, kuhu maitseained lisatakse enamasti pärast seda kui jook on destilleeritud, on akvaviitide puhul oluline just see teine destillatsioon ja purustatud maitseainete lisamine enne seda – protsessi ennast nimetavatakse “kurameerimiseks maitseainetega – romancing the spice” – nagu meistrid ise ütlevad selle tegevuse kohta – “heaks suhteks on vaja palju hoolimist ja ka veidi romantikat”. Destilleerimine viiakse läbi sarnastes nõudes, nagu kasutatakse ka malt viski ja konjaki tootmisel. Olulisim on destilleerimisel tõelise meisterdestillaatori kogemused ja intuitsioon. Maitseaineteks on enamasti kas üks või mitmed järgnevatest – köömned, apteegitill, kardemon, sidruni- või apelsinikoored, ingver, leedripuu koor, aniisiseemned ning kaneel.

Algselt toodeti akvaviite nagu ka teisi jooke kodusel teel, aja möödudes taipasid valitsejad, et selline vabadus ei saa kaua kesta ja näiteks Taanis seadis valitsus kontrolli alkoholitootmise üle sisse 1840. aastal. Aalborgi linn oli tol ajal üldtunnustatud keskus. Jook, mis varasematel aastatel ei olnud ka väliselt just eriti kaunis – oli läbipaistmatu ja ettearvamatu, omandas sellega uue kvaliteedi

Jooki reeglina ei lasta seista ja aastaid koguda, vaid juuakse kohe ja enamasti jahutatult väikestest jahutatud klaasidest. Kangust on sel joogil 42 kuni 45 kraadi, värvuselt kas valkjas või kollasevõitu. Rootsis tuntuimas tehases Reimersholmis (asutatud 1869) seevastu hoitakse valminud akvaviite kuni 6 kuud ja alles seejärel pannakse pudelitesse, mitmetele lisatakse veidi sherrit või 5-aastast viskit.

Skandinaavias on akvaviitid eriti populaarsed kõikvõimalike meresaadustega – heeringas, lõhe,   vähjad, krabid, ka traditsiooniline Rootsi smorgasbord .

Ammune ja laialtlevinud tava on ka, et klaaside tõstmisel lauldakse ning hüütakse “ skal! ”. See teeb lõunasöögid meelelahustuslikumaks – lisaks heale söögile ja joogile on ka eeskava. Rootsis korraldab Stockholmis asuv Veini- ja alkoholimuuseum igaaastasi schnappsi- lauluvõistlusi, millest osavõtt on parajalt populaarne. Professionaalsed lauljad esitavad lõppvõistlusel kümneid laule – need ei ole pikad ja on tihti ka päevateemadel. Zhürii kuultab välja võitjad ja muuseum salvestab need esitused – külastajad saavad neid ka hiljem kuulata, paljud tekstid avaldatakse trükis.  

Paljudes põhjamaades öeldakse akvaviiti kohta tihti ka lihtsalt schnapps – see sõna tuleb vanast Põhjala keelest snappen ja tähendab kas kahmama või allaneelama.

Üks tuntumaid akvaviite on Aalborg Akvavit, mark, mille autoriks on Taani tol ajal noor destilleerimisgeenius Isidore Henius, aastast 1846. Maitseaineks on selles köömned, kanguseks 45%. Jubilaeums Aalborg Akvavit pärineb aastast 1946 ja lasti turule seoses firma 100 aastapäevaga – maitsestatud köömnete, koriandri ja apteegitilliga. Juubeliakvaviiti on hoitud ka puuvaatides – sellest veidi kuldkollane värvus.

Brondum Kummen – pärit Anton Brondumi tehasest Kopenhagenis 1893 aastast – lisaks köömnetele on kasutatud ka kaneeli.

Norras on populaarseimad Lysholm Linie ja Loiten Export – kartulist tehtud napsid, maitsestatud köömnete ja mitmete teiste maitseainetega. Mis teeb aga need joogid eriliseks, on nende küpsemisprotseduur. Destilleeritud joogid veetakse vaatide sees ümber maailma (alates 1985, Wilhelm Wilhemseni laevafirma laevades ja hispaania tammevaatides, kus on varem hoitud mitmeid aastaid Oloroso sherry't ) – seal nad loksuvad, küpsevad ja muutuvad erilisteks - mõjub nii pikk loksumine vaatides laevareisil kui ka temperatuuride vahe erinevates kliimavööndites. Linie nimi tähendas algul Ekvaatorit – enne ümbermaailmareise veeti tünnides akvaviit kaks korda üle Ekvaatori. See nipp avastati, kui keegi leidis kuunar “Gymer'i” pardalt aastal 1850 vaadid, mis olid   sooritanud laevareisi Norrast Austraaliasse ja tagasi – põhjuseks asjaolu, et mees, kellele need vaadid olid mõeldud, suri enne, kui laev Austraaliasse kohale jõudis. Kapten ei osanud midagi paremat teha, kui vaatidega Norrasse tagasi purjetada. Naps oli selle pika merereisiga omandanud erilise pehmuse ja maheduse. Igale pudelisildile kirjutatakse tänapäeval ka laeva nimi, millega ta reisis ning ka reisi pikkus.

Ka Loiten Export Akvavit sooritab ümbermaailmareisi tammevaatides, kuid algmaterjaliks on hoolikalt valitud taimede destillaat, mis lisatakse neutraalsele alkoholile.

O.P. Anderson Aquavit on Rootsi päritoluga maitsestatud jook, mille juured ulatuvad tagasi aastasse 1891, kui laevaomaniku ja viinatootja Olof Peter Andersoni poeg lõi sellenimelise joogi oma isa mälestuseks. Tulemuseks oli igati hea jook, üks populaarsemaid akvaviite ka tänapäeval. O.P. Anderson Aquqvit sobib hästi teravamaitseliste juustude, heeringa, suitsulõhe ja vähilistega, aga ka rasvasemate liharoogadega.

Samas Reimersholmi tehases, kus toodetakse akvaviiti O.P. Anderson, on tulnud veel mitmeid teisigi tunnustatud jooke nagu Herr Gards Aquavit (maitsestatud köömnete, apteegitilli, koriandri ja viskiga - sobib hästi lõhe, kaaviari ja grillitud lihaga), Bäska Doppar (maitsestatud koirohu, kaneeli ja Sevilla pomerantsidega - sobib angerja ja terava juustuga),   Stockholm Aquavit (eriti hea grillkana, pasteedi, Rootsis pidulauajook)   Ödakra Taffel Aqavit (lõhe, terava juustu ja tihti rootsi smorgasboardil ), Läckö Slottsaquavit (heeringa, Rootsis traditsiooniline pidulauajook), Hallands Fläder (heeringa, singi ja lihapallidega), Nyköpings Brännvin (maisestatud aniisiseemnete ja köömnetega – sobib hästi kalasupi juurde ja oliividega) mujalt Rootsis on väärt maitsmist kindlasti ka Skane Akvavit (heeringa, lõhe ja terava juustuga), Ranas Brännvin (maitsestatud Sevilla pomerantsidega, aniisiseemnete, apteegitilli, kaneeli ja konjakiga – sobib erinevate dessertidega, shokolaadiga), Tällbergs Festbrännvin (maitsestatud roosiviljade, Sevilla pomerantside ja ingveriga – sobib heeringaga, pardiliha, barbeque liha, sushi ja ka jäätisega), Svart Vinbärs Brännvin (maitsestatud ka mustsõstralehtedega – sobib hästi heeringaga tomatikastmes, põdraliha, hirveliha, shokolaadi ja mandlikoogiga), Gammal Norrlands Akvavit (maitsestatud köömnete, aniisiseemnete, apteegitilli ja sherry 'ga –sobib hästi heeringa ja barbeque lihaga).

005. aastal korraldas Rootsi alkoholitootja firma Vinsprit   Rootsi saatkonnas Tallinnas akvaviidi tutvustuse, kus akvaviidist rääkis firma rahvusvaheliste suhete juht Peeter Luksep. Paljude kuulajate hulgas olnud Viskiklubi UBC liikmetele jättis nii kuuldu kui maitstu meeldivaid mälestusi.

45. "Mustjõe kõrtsitalus pandi sel talvel käima UBC viski “Siga ja Hani”. - Toomas Tiivel - Eesti Päevaleht 2006.

Jaanuarikuus veel suhteliselt suure lumega pidas Viskiklubi UBC Mustjõe kõrtsitalus oma igaaastasi viskijõulusid. Kohale sõideti Tallinnast elektrirongiga – maailmarändur Tiit Pruuli saatis klubi teele Balti jaamast asjakohase sõnumiga.

Veidi sellest toredast ja täis meeldivaid üllatusi talust:

Mustjõel (ca 55 km Tallinnast), mis asub üks peatus enne Aegviidut oli klubilastel vastas kattega plaanvanker, mis viis läbi lumise metsa paari kilomeetri kaugusel asuvasse kõrtsitallu. 200 aastane talu, mis on kohaldatud turismi- ja peopidamise taluks, koosneb mitmest eraldi hoonest. Rehetares on kaminaga rehetuba ning peolaudadega rehealune, hoovis lõkkeasemega püstkoda, kus saab sooja suppi või teed teha ja suitsusaun. Teisel korrusel on rehetares eraldi toad kuni 30 inimesele. Talus on ka hobused, kellega saab ratsutada ja talvel saanisõitu teha. Kõige selle eest hoolitsevad peremees Tiit ja perenaine Vaike. Viimane teeb soovijatel ka tunniajalise jalutuskäigu talu ümbruses tutvumaks sealsete vaatamisväärsuste ja talu ajalooga – Mustjõgi ise on väga maaliline väike Põhja-Eesti jõgi kenade kallaste ja suhteliselt puutumatu loodusega. Talu lähedal asub ka üks säilinud metsavendade punker – koobas jõe kaldal, uuristatud puujuurte alla, mida on ka võimalik külastada.

Viskiklubil oli peale muu huvitava plaanis Mustjõel ka Saaremaalt hangitud ca 14 liitrisesse tammevaati sulgeda Setumaal maherukkist valmistatud 43- kraadine “Hansa”. Vaati puhastati ja timmiti mitu kuud, et see oleks valmis niivõrd väärikaks tööks, nagu seda on viski küpsemine. Eesti Kunstiakadeemia sisekujunduskateedri puutöökojast tellis ruumikujundaja Taso Mähar spetsiaalse tammepuust punni ning tammelaastud, mis lasti enne vedeliku sissevalamist vaati. Suunatud kujunduskonkursi võitnud kunstnikud Prof. Tiit Pääsuke ja Vaike Pääsuke tegid vaadile spetsiaalsed kirjad – “UBC ja Mustjõe ning kuupäev 07.01.2006.”. Korraldatud nimekonkursil võitis ettearvatult talu silmapaistvatest püsiasukatest inspireeritud nimi “Siga & Hani”, mis sai ka vaadile maalitud.

Pidulikuks tseremooniaks kirjutas helilooja Erkki-Sven Tüür spetsiaalse heliteose “Ingli osa”, tähistamaks seda väärtuslikku, mis küpsevast viskist läbi tammelaudade küpsemise vältel ära aurab. Selle teose maailma esiettekanne toimuski Mustjõel, kus Erkki-Sven selle ka suupillil ja unikaalsel lõõtsmoonikul rehealuses ette kandis. Klubi presidendi Toomas Tiiveli eestvedamisel loeti ette “Viskipalve”.

Vaadi täitmisel osalesid nõu ja jõuga kõik kohalolnud Viskiklubi UBC liikmed, erilist pühendumist ja asjatundlikkust näitasid seejuures Tiit Pääsuke, Indrek Rohtmets, Mart Laar, Sulev Teppart, Emil Urbel, Tapio Mäkeläinen, Margus Rava, Jaak Lippmaa, Mati Sirkel ja Sven Grünberg.

Punni pidulikku pealepanekut ja pitseerimist märgistas Arvo Haasma poolt ettekantud palad torupillil – talle sekundeerisid nii helide kui häälega Riho Sibul, Jaak Tuksam, Erkki-Sven Tüür ja Roald Jürlau.

Tavakohased toostid olid pühendatud UBC viskile “Siga&Hani” ning eemalolevate klubi liikmete terviseks.

UBC viskit “Siga& Hani” on plaanis hoida vaadis vähemalt 3 aastat ja maitsta esmakordselt Viskiklubi UBC 20. juubelil 2009. aastal. Vaadi asukohta hoitakse seni suures saladuses.

46. VÕÕRAS UUE ALLIKANA, EHK LIIVATERATA POLE PÄRLIT -

Toomas Tiivel

Lehed ja tähed. Koostaja Indrek Rohtmets. Tallinn 2006. lk 78-81.

Oma ja võõra äratundmise ja neisse suhtumise probleem on ilmselt üks olulisemaid mitte ainult eluslooduses, vaid ka erinevates kultuurides -   inimeste vahel. Äärmustesse minnes ei ole ilmselt võimalik ära tunda ei midagi/kedagi täiesti võõrast (kui sellist asja üldse olemas on) ega ka täiesti oma (iseennast) – selleks puuduvad organismidel vastavad võimalused - meeleorganid. Viimase so. täiesti “oma” puhul on asi keerulisem - kui “oma” on oma veri, kodu, keel, mõtted jne.?

Elusolendid reageerivad millelegi, milles nad tunnevad ära kas “pisut oma” või “pisut võõrast”.

Eluslooduses on tegemist suhteliselt diskreetsete süsteemidega - organismidega – kes kõik kuuluvad mõnda eluslooduse suur-rühma nagu taimed, loomad, seened jne. Samas on väga raske leida vabas looduses täiesti puhast organismi, ilma ühegi teise organismita, kas tema sees, ümber või kõrval. Enamasti on sellistes kooslustes partnereid enam kui kaks.

Võiks ka nii öelda – keegi ei saa läbi ilma võõrata, vähemalt mitte pikemas perspektiivis. Milline on siis see “võõras”?

Pikka aega oli eluteadustes kasutusel mõisted sümbioos ja parasitism – inimeste poolt pandud ja inimeste poolt hinnatud kooselu vormid – üks mõlemile kasulik, teine vähemalt ühele osapoolele kahjulik. Järgmine samm oli tõdemus, et paljudel juhtudel vaid sümbioosi ja parasitismi vaheline liikuvas tasakaalus püsimine säilitab neid assotsiatsioone stabiilses seisundis. Paraku on sellist hindajast lähtuvat “kasulik-kahjulik” sõltuvust tihti raske või isegi võimatu kindlaks teha.

Pakutud on ökoloogilist määrangut (Dogel), kus defineeritakse sümbioosi, kui kooselu, milles mõlemad partnerid reageerivad üheskoos ja ühesuunaliselt välis-keskkonna mõjutustele, toimides ühe organismina, parasitismi puhul parasiit aga nõrgestab peremeesorganismi. Veelgi perspektiivikam tundub aga olevat kombinatiivne klassifikatsioon (Starr), kus iga konkreetne organismide assotsiatsioon (suhe) asub teatavas tunnusruumis, mille koordinaattelgedel paiknevad erinevad tunnused. Nii on võimalik hinnata partnerite seoseid ümbritseva keskkonnaga, nende ruumilist paiknemist, assotsiatsioonis olevate partnerite suurust, suhte ajalist kestvust, partnerite vastastikust vajalikkust ja nende spetsiifilisust ja sõltuvuse viisi samuti ka nende integreerituse astet.

Ja palju muudki.

Nii integreerituse astme, kui ka teiste eespoolmainitud kriteeriumite olemasolu üheks heaks näiteks on eluslooduses heterotüüpsed rakkudevahelised assotsiatsioonid, eriti evolutsiooniliselt eritasemeliste rakkude vahel – mikroorganismide seosed hulkraksete organismide rakkudega raku- või koesisese eksisteerimise puhul. Tihti on sedalaadi seisundite traditsiooniline käsitlus piirdunud infektsiooniprotsessi konstateerimisega ning mikroorganismi mõju selgitamisega kas makroorganismile tervikuna või paremal juhul infitseeritud koele. Enamasti ei ole küsimust interaktsioonis olevate rakkude vastastikustest seostest, nende kujunemisest ja osast vastava assotsiatsiooni (interaktsiooni) fülogeneetilisele kujunemisele või potentsiaalsele võimalikkusele isegi asetatud. Selles nähtuste ringis on aga leitud üllatavalt intrigeerivaid situatsioone, kus “kaovad” piirid integreerunud organismide vahel funktsionaalses mõttes, kuid säilivad struktuurses. Klassikaliseks näiteks on siin rakusiseselt elavad endotsütobiondid (näiteks tirtidel),   vähem või rohkem peremeesrakuga integreerunud rakuosad, mis eksisteerivad sarnasel tasemel rakuorganoididega. Taolisi endotsütobioose, mis on tihti pärilikud, on leitud enam-vähem kõikides eluslooduse suurrühmades. Nende tähenduse kohta vastuvõtjale e. peremees-organismile on lisaks “toiduallika- endotsütobioosi” hüpoteesile lisandunud ka “organoid-endotsütobioosi” hüpotees.

Seega võiks eeldada, et suhtest ei saada mitte ainult hetkelist “kasu” – partnerite vahel ei eksisteeri vaid toitumuslik side ja ühed ei täienda ainult teise toidulauda seal puuduvate ainetega, mida toodetakse nii enese kui peremehe jaoks, või üks ei paku teisele lihtsalt “kohta, kus elada”. “Organoid- endotsütobioosi” hüpoteesi kohaselt eeldatakse   sümbiondi metabolismi ja arengu olulist integratsiooni peremeesrakuga – midagi võrreldavat oma DNA-d sisaldavate organoidide ja eukarüootse raku interaktsioonidega, kus partnerid on teineteisest praktiliselt lahutamatud. Taoline interaktsioon vajaks aga geneetilise materjali vahetust kahe partneri vahel nende ühise evolutsiooni vältel, mille lõppstaadiumis geen(id) ühelt partnerilt kantakse üle teise tuuma või nukleoidi – s.t. rakku.

Kõige selle tulemusena on integratsioon ka   partnerite arengutsüklites väga ulatuslik. Ühte teisest ei ole võimalik eraldada, ilma, et sellel järgneks tõsiseid häireid (näit. pahaloomuline kasv), ka võivad ühe funtsioneerimishäired   põhjustada teises pöördumatuid muudatusi, mis enamasti lõpevad mõlema surmaga. Väljaspool peremeesrakku on sümbiondid suutelised paljunema vaid teatud piiratud ulatuses. Ja kuigi sümbiondid võivad säilitada teatud “oma – erilise” DNA, RNA, valgusünteesi süsteemid ja energeetika, mis erinevad peremees-raku omadest, siis eukarüootse peremeesraku-poolsed kaitsemehhanismid neid ei ründa.

Taoliste süsteemide – assotsiatsioonide teke ajaloos (evolutsioonis) on vaieldamatult seotud “võõra” sissetungiga. Vaieldamatult on assotsiatsioonide kinnistumise ja evolutsioneerumise käigus tekkinud organismidel uusi, oma eellastel puuduvaid omadusi, mis annavad teatud eeliseid arengus ja võimaldavad hõlvata uusi elupaikasid. Protsessi - kommunikatsiooni käigus tekib alati midagi uut. Loomulikult tihti see “võõras” sissetungija hävitab, sest vastuvõtjal poolel puuduvad vastuvõtmiseks vajalikud tingimused. Kui aga toimub omaksvõtmine - tõlkimine, võib rääkida millegi uue tekkest. Sellel uuel on siis lisaks peremeesorganismi säilinud tunnustele mingid tunnused ka uuelt – võõralt.

Süsteemide kommunikatsiooniks on vajalik arusaamine/tõlkimine – see on kommunikeerumise eesmärgiks. Kui üks tahab teisele midagi öelda, peab kasutama teatavaid koode. Teine teeb samuti ja kui need kodeerimise süsteemid on piisavalt sarnased, toimubki kommunikatsioon.

Kommunikatsiooni süsteemi A ja süsteemi B vahel võiks kujutada järgmiselt:

Samas on erinevatel kommunikatsiooni tasemetel vajadus mõistmiseks erinev. Kommunikatsioonil väga jäiga ja täpselt reglementeeritud partneriga (utreeritult kas mingi aparaat, sõjaväelane või fundamentalist) peab arusaamine olema 100%-line ja ei ole mitte mingit ruumi varieerimisteks. Et anda edasi elu, ehk teisitisõnu, et järglased oleksid sarnased oma vanematele, peab arusaamine/tõlkimine molekulaarsel ja rakulisel tasemel olema ideaali lähedane, kuid mitte kunagi 100%-line – need haruldased vead on äärmiselt vajalikud elu jätkamiseks ja evolutsiooniks.

Sellised vead = müra = mittemõistmine (võõras?) muutuvad tõenäoliselt veelgi olulisemateks kui on tegemist inimühiskonnaga ja kultuuriga. Kultuurides elusad või surnud isiksused kommunikeeruvad üksteisega tekstide abil – piltlikult oleks tegemist nagu mingi sisuga täidetud kottidega, millel on tähendus vaid sel juhul, kui keegi, kes sellest midagigi aru saab, on sellega seotud. Et seda teksti mõista tuleb see tõlkida, kuna aga arusaamine ei ole kunagi täiuslik, ei ole ka siin kunagi võimalik saada ideaalset tõlget – jällegi tuleb sisse “võõras” element.

Väärtuslik kultuuritekst sisaldab tihti palju varjatut, mis esimesel pilgul või uurimisel ei pruugi sugugi avalduda ehk nagu maalikunstnik Tiit Pääsuke on kunagi pealkirjastanud oma näituse “Varjus on enam”. Ka “Hamletis” on sadu ideid ja tõlgitsusvõimalusi, Shakespeare oma oli vaid üks nendest. Meie jaoks on loomulikult ka see huvitav, kui me saame lisada tekstile “oma” interpretatsiooni. Kui huvitav see edasi aga kellelegi teisele on, sõltub “uuest, lisatud sisust”.

Populatsioon, mis koosneb “ideaalsetest” inimestest, kelledevaheline kommunikatsioon ja vastastikune mõistmine on eksplitsiidne, on seega tõeline mõttetus. Nendel inimestel ei ole mitte midagi teineteisele öelda.

Tundub, et selline teatava tasemeni variaablus tähendustes, võõra sissetoomine ja tekstide mittemõistmine on äärmiselt vajalik nii eluslooduse kui ka kultuuri stabiilsuse säilitamiseks.

Joonised:

1. skeem kattuvatest ja mittekattuvatest aladest kommunikatsiooni puhul

2. foto - pärlikarp pärlitega

3. foto - bakterutaolised organismid putuka (tirdi) rakus. Suurendus 12000 korda

4. Kunstilist teksti saab ja võib tõlgitseda väga erinevatel viisidel - Rainer Maria Rilke eleegia Mati Sirkeli tõlkes

Kaarel ja Mari Kurismaa eneseteadlik teine süütus Linnagaleriis

47. KAAREL JA MARI KURISMAA ENESETEADLIK TEINE SÜÜTUS LINNAGALERIIS

- Eesti Päevaleht 25.04.2006.
Ave Randviir

Tallinna Linnagaleriis on avatud Kaarel Kurismaa ja Mari Kurismaa näitus “Teine süütus”, millega kunstnikepaar tähistab oma hõbepulmi. Kõige ees poseerivad Kurismaad ise, kaks ujumisriietes kipsnukku.

Kaarel Kurismaa nime ette on nii väiksemas kui ka suuremas kunstikirjanduses juba pikemat aega käinud Eesti kineetilise kunsti esivanema austav tiitel. Oma esimese kineetilise, s.o liikuva avangardistliku kunstiobjekti valmistas ta 1966. aastal, ning see peaks ühtlasi olema ka kõige esimene Eestis valminud kineetilise kunsti teos. Kuna kineetiline kunst tõusis Eestis põranda- või poolpõrandaalusest staatusest välja alles pärast taasiseseisvumist (esimene kineetilise kunsti näitus “Mobile”, mille korraldajaks oli Kaarel Kurismaa, toimus siin 1995. aastal), tuntakse Kurismaad samavõrd ka maalikunstnikuna ning nukufilmide rezŠissööri ja kunstnik-lavastajana. Nagu kunagiste avangardistide ja nüüdsete klassikutega ikka juhtub, on ka Kaarel Kurismaa puhul kuidagi tavaks saanud, et isegi kui ta näitab oma kõige värskemaid teoseid, räägib kriitika retrospektiivsusest ja kipub nostalgitsema.


Kuna Kaarel ja Mari Kurismaa praegune koos tehtud väljapanek pühitseb just nimelt järjepidevust, ei peaks kurvastama selle üle, et nende näitus “Teine süütus” on tuntud ja turvaline nagu Norma mummulised maitseainepurgid – nii iseloomustas väljapanekut üks kunstikriitik galerii hõbedatäpiliseks võõbatud seintele viidates. Kunstnikepaar on teinud galerii iroonilis-idülliliseks kunstnikukoduks, kus omal kohal on mõnusad olulised asjad ja nauditakse katkestusteta kultuuri. Kõike seda aga läbi huumori-
prisma.
Ujumisriietes Kurismaad
Metafüüsilist maali viljeleva sisearhitekti Mari Kurismaa ja Kaarel Kurismaa ühistöös on Linnagaleriisse tekitatud terviklik keskkond, kust ei puudu ka teatav teatraalsus – ruumiinstallatsioon, kus köeb digitaalne kamin, istutakse roosas tugitoolis ja oodatakse raadiot kuulates valge laeva saabumist, kaaslaseks saba väntav kass, kes vaatab aknalaualt kuud, ning teine kass, kes näitab keelt, mis on nii pikk ja roosa, et mõjub vaata et siivutult. Kõige ees catwalk’il poseerivad aga näituse staarid, Kurismaad ise, kaks ujumisriietes kipsnukku, elukogemus näost vastu vaatamas. 1974. aasta noortenäitusel “Inimene ja põld” esitas Kaarel Kurismaa sarnase popiliku autoportree-skulptuuri, mis kandis pikka pealkirja “Inimene põlluserval. Autoportreelisest sarjast “Aastaajad”” ja kuulub nüüdseks Eesti nüüdiskunsti klassika mõttelisse kullafondi.
Linnagalerii näituse Kaarlit ja Mari kujutav grupp on Kaarel Kurismaa sõnul pulma-aasta-
päeva kink neile mõlemale. Kui alguses oli Kaarli mõte teha endast oskar-lutsulikult autoportree igal elu-aastaajal, siis praeguseks on portreid valminud juba neli, kuid Kurismaa teatab muhedalt, et ta pole veel otsustanud, kas viimane neist peaks kujutama sügist või talve, sest on tunne, nagu “oleks veel midagi ees”.
Näituse pealkiri “Die Zweite Unschuld” tähistab Friedrich Nietzschelt laenatud mõistet. Nietzsche järgi saavutatakse “teine süütus”, kui vabanetakse süütundest absoluutseks peetud normide ja jumalate ees ning moraaliga põhjendatud süüst. Kunstiteadlane Reet Varblane seob seda väljendit tänapäeva vahendatud maailma postmodernistliku tõlgendusega: “Postmodernistlik inimene ei saa süütut mängida ning teeselda, et ta pole varem toimunust kuulnud: tahab ta või ei, peab ta varasema kultuurikihiga suhestuma.” Eeldades siis, et esimene süütus on kultuuriloo pärispatu taaka kandvale postmodernistlikule inimesele kättesaamatu, saab valida lõputu hulga tegurite ja mõjutajate vahel, millest tasuks veel sümboolselt või täie avalusega vabaneda: kultuurinormidest, kunstiharidusega rikutusest või ehk kohustuslikust postmodernistlikust irooniast? Kõigest (ka elatud aastatest) hoolimata on siiski võimalik leida endast siirust, mis on maailma tajumiseks oluline ja elamiseks hädavajalik, näib olevat Kurismaade näituse sõnum. Palju õnne!

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Kas loodus + foto = loodusfoto?

Indrek Rohtmets


Sirp - 10 november 2006
Näitus “Loodusfoto 2005” Kumus kuni
12. XI.

Kui inglased mõne nädala eest KUMUs oma loodusfoto näituse üles panid, oli loodusfoto buum Eestis juba alanud. Tõepoolest, loodusfoto on tänapäeva Eestis oma reviiri hoogsalt laiendav harrastus. Meie suurima loodusfotovõistluse “Looduse aasta foto” laureaatide väljakuulutamisele koguneb tuhandeid inimesi ja nii mõnigi poliitik või ärimees peab juba prestii˛seks, kui annab laiale lugejaskonnale mõeldud intervjuus teada, et tema vaba aega täidab looduspiltide tegemine. Meil on olemas oma kodumaine loodusepildistajate vana kool eesotsas suurmeister Fred Jüssiga, tubli ja töökas keskmine põlvkond ning jõuliselt esile astunud noor seltskond, kes oskab moodsast tehnikast pea kõik välja võtta ning on endale kiiresti nime teinud. Samas kurdame, et mida aeg edasi, seda rohkem me loodusest võõrdume. Võõrduvad vanemad ja lapsed nii linnas kui maal. Ei me tunne enam metsvindi laulu ega tea, kus on kimalase kodu. Ehk ongi loodusest võõrdumine ja loodusfoto buum omavahel kuidagi seotud?
Pildi peal on enamasti mingi erakordne hetk või olend, keda äärmisel juhul võid näha loomaaias puurivõre taga. Kui vaatate pildi pealt mõnda sügavas metsakolkas elavat haruldast elukat, siis hüüate tihtipeale. “Oi, kui nunnu!”, sest te pole surmani väsinud raske fotovarustuse tassimisest, teid ei pure sääsed ja teie jalad pole villis nagu sellel pildistajal, kes on sama kaadrit läbi oma fotoaparaadi pildiotsija näinud.
Õnneks pole nii utreeritud lähenemine loodusfotole kuigi viljakas. Ei ole küll enam kahtlust, et loodusfoto näol on tegemist suure-laia fotokunsti omaette haruga, mille alguslätteid tuleb otsida XIX sajandi teisest poolest. Igatahes eksponeeriti juba 1912. aastal Londonis esinduslikku linnufotode näitust, mis pakkus vaatamiseks pilte 174 liiki sulelistest. Loodusfotograafia teoreetilisi aluseid on analüüsitud viimastel aastakümnetel päris põhjalikult. On välja töötatud reeglistikke, paika pandud eetikakoodekseid, sõnasõda peetud ja süüdistusi lendu lastud. Ma ei tea, kui palju peab moefotograaf tundma modellide hingeelu, kuid ühelt õigelt loodusfotograafilt oodatakse suurt loodusetundmist ja aukartust pildistatava ees. Bioloog ja loodusepildistaja Urmas Tartes otsib ajakirjas Cheese ilmunud kirjutises loodusfoto definitsiooni ja leiab, et tegemist on inimesest sõltumatu hetke tabamisega looduses. Loodusfoto salvestab hetki, mille tekkimist inimene ei kontrolli ega lavasta. Ortodoksselt võttes pole seega õige ega ilus vedada laande lehmaraibe ja passida seal niikaua, kuni karud seda lahkama saabuvad.
Ideaalses loodusfotograafis peaks niisiis peituma vähemalt veidigi renessansiaja inimest, kes oskab ühendada teadust, kunsti ja vaimumaailma. Tal peaks olema nii missiooni kui aukartust elu ees. Tõepoolest, looduse pildistajate ja filmijate rolli nüüdisaegses looduse- ja liigikaitses ei saa kuidagi alahinnata. Miljonitele inimestele on loodusepildid, kas siis liikuvad või hetkeks tardunud, ainus võimalus aduda kõigi nende teiste elu ja olu, kellega me täna seda planeeti jagame.
Loodusfotode tähtsaimateks eksponeerijateks Eestis on meie looduseajakirjad, eelkõige Eesti Loodus, kes korraldab juba neljandat aastat ka oma looma- ja taimefoto konkurssi. Britid alustasid loodusfoto võistlustega 42 aastat tagasi. Tänaseks on ajakiri BBC Wildlife Magazine Koostöös Londoni loodusloomuuseumiga (Natural History Museum) ja globaalse õligigandi Shell toetusel sellest fotovõistlusest kujundanud maailma kõige olulisema loodusfoto sündmuse. Shell Wildlife Photographer of the Year on tiitel, millest kõrgemat üks loodusfotograaf enam ihaldada ei saagi. Tänavu oli seda tiitlit taga ajamas 18 000 pildistajat 55 riigist. Kõnealuse fotovõistluse reeglid on väga demokraatlikud, osa võivad võtta kõik, kes vähegi soovivad, kusjuures teemade ring on kõikehaaravalt lai. Võistlejad konkureerivad eri vanuseklassides (kolm noorteklassi on: 10 aastat ja nooremad, 11 – 14 ja 15 – 17 aastased; alates 18 eluaastast tuleb võistelda juba täiskasvanute seas), preemiaid anti seekord välja kokku 16, millele lisandus kaks peapreemiat, üks täiskasvanutele ja üks noortele. Peapreemia võitjad sõelutakse välja eri kategooriate võitjate seast. Siin pole otstarbekas üles lugeda kõiki teemakategooriaid, sest need on aastate lõikes muutunud ja küllap muutuvad veelgi, kuid näiteks võib tuua loomade käitumise temaatika, mis on jagatud kolme kategooriasse: lindude käitumine, imetajate käitumine ja kõikide teiste loomade käitumine. Teemade kõrval on välja pandud ka kaks nimelist preemiat, Eric Hoskingi (esimene elukutseline linnufotograaf, elas Inglismaal aastail 1909 – 1991) ja Gerald Durrelli preemia. Esimene neist parimale kuuepildilisele seeriale ja teine ohustatud loomi kujutavatele piltidele.

Erakordsed värvid ja hoog

Kumus välja pandud näitus annab nii ülevaate brittide loodusfotovõistluse 2005. aasta võitjatest kui diplomeeritutest. Suures näitusesaalis on väljas 77 fotot ja kõik, kes otsivad vastust küsimusele, kuidas panna pilt elama, leiavad sealt kümneid näiteid selle kohta, kuidas pilt elama pannakse. Väheseks jääb igal juhul sellest, kui lihtsalt mõnda elusat objekti pildistada. Näitus on teiselt poolt ka esinduslik värvide ja vormide paraad. Punkti i-le paneb igale pildile lisatud lugu, kuidas üks või teine foto tehtud. Looduspilt vajab kindlasti ka lugu ja huvitaval kombel selgub, et mida põnevam pilt, seda parem on ka lugu.
Eelmise aasta võidu viis koju itaallane Manuel Presti vägagi ootamatult mõjuva fotoga. Hallikasvalges taevas kihutavat kuldnokaparve jälitab rabapistrik ja kõik see jaht käib Rooma linnas. Tuleb välja, et mainekat loodusfotovõistlust saab võita ka urbanisatsiooni südames võetud piltidega. Ei pea tingimata sõitma maakera viimaseid säilinud ürgmaastikke otsima.
Et praeguseks on välja kuulutatud juba ka 2006. aasta võistluse võitjad, siis uurisin, millised pildid jäid seekord vaekausile. Võitjaks kroonitud rootslane Göran Ehlme pälvis peapreemia Gröönimaa rannikuvetes tehtud foto eest, mis kujutab põhjamuda sonkivat morska. Oma pildi kohta ütleb mees ise, et tal kulus aastaid morskade käitumise uurimisele ja lisaks tuli ka tublisti julgust koguda, et ujuda mitmetonnise kihvakandja külje alla temale koduses elemendis. Aastad pole seega vennad: kord võidab pigem graafilist lehte meenutav pilt, siis aga jälle ülipõnev dokument erakordsest elukast.
Näitusel ringi vaadates kasvab kindel veendumus, et järelkasvu muret loodusfotograafidel pole. Näiteks 10aastane parima noore fotograafi auhinna teeninud Soome poiss Jesse Ritonen ei jää täiskasvanutest enam kuigi palju maha. Noor ungarlane, Bence Máte aga näitab Eric Hoskingi auhinna võitmisega maailma absoluutset tippklassi. Et võit pole juhuslik, kinnitab asjaolu, et Bence nime leiame ka 2006. aasta võitjate seast.
Nii 2005. kui 2006. aasta võidupilte silmitsedes ei jää varju tõsiasi, et tänapäevane loodusfotograafia on välja kasvanud lindude pildistamisest, Kumu näitusel on ligemale neljandikul fotodest kujutatud linde. Populaarsemad lindude seast on kakud, kured ja luiged, neljajalgsetest jäävad tihemini kas siis kaamera ette või kohtunike sõelale suured inimahvid ja karud. Selgroota loomade hulgas näib põnevaim objekt olevat kiil. Kui maastikku pildistatakse, siis tehakse tihtipeale panus kõikvõimaliku kuju ja mahuga uduloorile ning veepeegeldustele.
Pildivaatamise lõpetanud, jäin enda jaoks asja kokku võttes mõttesse, et kas olen viimasel ajal üldse midagi nii suuremahulist ja läbinisti vaimu positiivselt ergutavat vaadanud-lugenud-kuulnud? Ega vist mitte!


71.  Sven Grünberg – helilooja paralleelsete sirgete vahel

18. november 2006 Päevaleht - Birgitta Davidjants

Foto: Terje Lepp
Helilooja Sven Grünberg on saanud hakkama enneolematuga: ta on kirjutanud oma nime ühtaegu nii akadeemilise kui ka populaarmuusika kaanonisse. Niimoodi kõnnib ta justkui paralleelsete sirgete vahel, lõigates mõlemat maailma, iseloomustab Brigitta Davidjants.
Kahtlustan, et just seetõttu pole ühelgi teisel eesti heliloojal noorema põlvkonna hulgas nii palju austajaid. Ja muusika on tal ilus.

—Alustame päris algusest. Otsa-koolis õppisite muusikateooriat. Päris veider ühe helilooja jaoks.

—Tegelikult käivitasid suures osas just teooriaõpingud mu loomingulise tegevuse. Mäletan, et päris lapsena oli ka igasuguseid meloodiajupikesi, aga looks neid teha ei õnnestunud. Kummalisel kombel aitasid mind uitmõtete muusikaks vormimisel harmooniaülesanded. Ning au ja kiitus mu karmile ja rangele teooriaõpetajale Leo Semlekile.

Milline see muusika tollal oli?

—Eks neid esimesi lugusid võibki kuulda plaadilt “Küsi eneselt” ansambliga Mess, mis tuli kokku, kui olin 17.

—Mind üllatab, et Messi lood kõlavad nii küpselt. Ei arvaks, et nii noore inimese töö!

—Kui nüüd pisut müstifitseerida, siis see küpsus, nagu te ütlete, on ehk eelmistest eludest pärit. Siiski on see pigem mütoloogiline. Loomulikult pole ma Mozart, aga mõelge: tema tegi juba nelja-aastaselt asju, mida polnud selles elus õppinudki. Nii et ehk tasub vähemalt mõelda selle üle, et inimesed koguvad tarkust elude kaudu. Aegade jooksul õpitu realiseerumiseks selles elus on vaja muidugi teatud võimalusi. Ma sündisin muusikute perre. Isa oli saanud küll raadioalase hariduse, kuid töötas terve elu džässpianistina. Nii et mu lapsepõlvekodus käisid paljud meie džässitipud. Uno Naissoo ja teised tegelinskid istusid alalõpmata meil, kuulasid plaate ja arutlesid.

—Olete kirjutanud palju filmimuusikat. Mida see žanr teile pakub?

—Filmimuusika on minu jaoks oluline ehk pisut üllatava tahu pealt. See õpetab teisi kuulama ja arvestama.

—Kas peate silmas režissööri ettekirjutusi?

—Ei, filmile muusikat tehes tuleb arvestada, et hetkiti on sõna osa olulisem, siis pilt, siis peab aga muusika kogu loo enda kanda võtma. Muusika osatähtsus on mingis lõigus viis protsenti, mingis 20 ja mingis ehk isegi 99 protsenti. Vajadusel peab muusika kandma kogu filmi mõtet. Kontsertmuusika puhul peab helilooja kirjutama n-ö sajaprotsendilist muusikat, see peab töötama läbi oma kõlamise aja. Aga filmis tuleb end talitseda, suuta teha ka poolfabrikaati, mis tervikut üle ei koormaks. Ja see on nagu apteekri töö.

—Kuidas loote filmimuusikat?

—Filmid on väga erinevad. Nende puhul lähtutakse igasugu kli‰eedest. Näiteks väga loll ütlemine on, et parim filmimuusika on see, mida ei märka. Kujuta ette, et vaatame ooperi- või balletifilmi, läheme kinno vaatama muusikali “West Side Story” ega märka filmimuusikat! See on ju lollus! Kui koostatakse plaate või tehakse filmimuusika kontserte, kas see siis on muusika, mida keegi pole märganud? Samas võib olla probleemiks, et vahel on muusika ise väga hea, aga filmi seisukohast halb, kuna tõmbab tähelepanu oluliselt kõrvale.

—Tooge mõni näide.

—Neid on küll ja küll. Aga vaevalt see lugejat huvitab.

—Mul endal oleks huvitav.

—Näiteks Hitchcocki “Psühhos” on episood, kus minnakse hullu ema tuppa. Seal on muusikalises mõttes hea muusika, mis aga sinna episoodi ei sobi, sest ei lase ohtu tajuda.

—Kuidas sattusite elektronmuusika juurde?

—See on minu puhul liialt ekspluateeritud teema, kuid muidugi võin ma sellele taas vastata. Tõepoolest, olin esimene, kes Eestis elektroonikaga tegelema hakkas ja samuti üks esimesi Nõukogude impeeriumis. Elektroonika pole olnud minu jaoks kunagi eesmärk omaette, vaid üks väljendusvahend. Küll on aga elektroonika kindlalt meie ajastu märk. Kui mõtleme Euroopa muusikakultuuri minevikule, siis näeme, et kõik võtmefiguurid on toonud muusikasse ilmtingimata ka midagi uut, mis on iseloomulik just sellele ajastule.

—Aga mis on siis praeguse aja fenomenid?

—Näen peamiselt kahte olulist ajastu märki. Üks on elektroonika. Iseasi, kas see meeldib või selle kasutamine sobib. Aga see on fakt, sest mitte kunagi varem pole elektroonikat lihtsalt olemas olnud. Teine meie ajastu fenomen on maailmakultuuri kättesaadavus. Lähed meie Eestimaa talves koju ja kuulad näiteks Aafrika muusikat või näiteks tipptasemel Hiina õukonnamuusikat, mida kunagi ei tohtinud isegi tavahiinlased kuulda.

Olen seda teed kuidagi instinktiivselt läinud. Eks see teoreetiline pool tuli hiljem mõtiskledes. Ega ma ei mõelnud, et elektroonika on meie ajastu fenomen ja nüüd ma hakkan elektroonikat kasutama. Mulle see lihtsalt meeldis ja sobis.

—Kuidas suhtute naturaalpillidesse?

—Ma pole kunagi olnud ortodoksne elektroonika kasutaja, vaid algusest peale mõistnud, et selle abil saab üht-teist teha, kuid naturaalpillid olid ja jäävad samuti. Kunagi vaidlesime Eduard Artemjeviga (Nikita Mihhalkovi ja Andrei Tarkovski ihuhelilooja – toim) kes ütles, et süntesaatori heli ja võimalused on palju avaramad kui viiulil. Seepeale üritasin teda mõistusele kutsuda… Naturaalpillid on ja jäävad, kuid samuti pole tark tänapäeva elektroonikat ignoreerida.

—Kuidas suhtusid elektronmuusikasse akadeemilised ringkonnad?

—Kahjuks tekkis omal ajal kaks vaenutsevat leeri. Mäletan selgelt, kuidas mulle öeldi heliloojate liidu nääripeol, kui taadid olid end mõnusalt purju tõmmanud: “See on Surnumeri, kõik see elektroonika! See ei ole elus muusika!” Üritasin seepeale selgitada, et näiteks analoogsüntesaatori helid on hämmastavalt sarnased vaala häälitsuste maailmaga, kuid ega seda kuulda võetud.

—Millest see elektroonikavaenulikkus tuli?

—Arvan, et tean põhjust. Kunagi ammu pöördus minu poole väga üllatava sooviga Kuldar Sink. Ta ütles, et tahab tulla minu õpilaseks. Vastasin: “Kuule, sa oled ise nii vägev mees – mis mul sulle õpetada?” Aga asi oli selles, et ta ei tundnud ei elektroonikat ega rokkmuusikat, mille vastu ta huvi tundis. Kujutle nüüd, et inimene õpib klaverit ja orkestreerimist, käib koolis ja “konsis”. Heliloojaks õppimine on väga raske töö. Ja siis ühel hetkel selgub, et on hoopis mingi muu maailm, mida sa ei oska, tea ega valda. Sel juhul on kaks võimalust: sa kas hakkad tundmatut eitama ja ründama või jälle õppima. Väga paljudel pole õpihimu ja nad valivad eitamise ja vastutöötamise, aga see on nähtus, mis ei puuduta ainult muusikat.

—Teie muusikas on vist ida kultuuride mõjusid?

—Jällegi, arvatavasti pole see mitte esimene elu, mis seda sfääri puudutab. Aga ma kordan taas, et see kuulub ka mõnusa huumoriga võetava mütoloogilise mõtlemise juurde. Ma ei arva, et Sven Grünberg sünnib uuesti. Kindlasti mitte. Iga inimene on kordumatu, sest sünnib oma aega ja keelkonda, oma kultuuri konteksti. See olukord pole kunagi korduv. Küll aga võib elusid pidi edasi kanduda teadvus, mis õige kasvatuse korral realiseerub. See on sama, et kui sa klaverit ei harjuta, siis sinust pianisti ei saa. Teatud info hulk on lihtsalt mõnes inimeses suurem ja teatud kultuuride mõjud samuti.

Aga mis puutub idasse, siis kunagi küsis mu hea eesti keele õpetaja: “Kuule, Sven, miks sa ikka sinna itta nii vaatad?” Ma vastasin, et ei vaata ma itta, läände, lõunasse ega põhja. Mind huvitab tarkus. Ja mul on kama, kust see tarkus tuleb. Kui kasutame jalgratast, ei pea me mõtlema, kus see leiutati. Tähtis on, et ratas sõidab. Nii et kui idamaadest on tulnud väga suurt tarkust, on rumal seda mitte sealt vastu võtta.

—Kuhu paigutub teie kaardil Eesti?

—Eesti on üldse väga huvitav koht. Seda on öelnud pea kõik mu välismaa sõbrad alates Tanja Grindenkost ja Volodja Martõnovist. Nad rääkisid juba 25 aastat tagasi, et Eesti on täiesti müstiline paik, sest kuidas on võimalik, et pisut üle miljonilise rahva hulgas on nii palju eriilmelisi kõrgtasemel kultuuriinimesi. Aga ometi on see nii. Mis puudutab ida ja peaasjalikult budismi tundmist, siis on Eestil vedanud, et meil on Linnart Mäll, kes on nii palju möödapääsmatult vajalikku budismialasest kirjandusest eesti keelde tõlkinud. Ta on üks maailma juhtivaid budismitundjaid, isegi sel tasemel, et võib Dalai-laamale budismialast nõu anda.

Mul on hea meel, et hakkab kaduma kunagine rumal kli‰eemõtlemine, et Euroopa ei mõista ida ja ida Euroopat. Kunagi ammu sattusin Jurmalas rahvusvahelisele muusikakonverentsile. Seal rääkis üks Jaapani muusikateadlane, et kui tema välimusega mees räägib Bachist, ei võta keegi teda tõsiselt, kuigi ta võib Bachi muusikat hästi tunda. Ja vastupidi. Ühesõnaga, küsimus on neis rumalais kli‰eedes, mis inimese teadvust kammitsevad. Me võime siin ida kultuuri hästi ja mõnes mõttes isegi neist endist paremini mõista, sest saame analüüsida väljastpoolt.

—Rääkige oma tegemistest budismi instituudi direktorina.

—Olen ka Eesti akadeemilise orientaalseltsi juhatuse liige. See selts tegutseb ammust aega ja oli kunagi vajalik, sest budism oli Nõukogude ajal praktiliselt karistatav. Orientaalseltsi varjus sai siis budismi asju aetud. Kui Nõukogude aeg lõppes, siis mõtlesin, et pole ju enam miskit varjata. Tegeleme olulisega. Instituut sai loodud selleks, et anda budismialast haridust, korraldada üritusi ja loenguid. Meil on kirjastus ja keeleõpe. See on neile, kes tahavad end harida. Ega budism ole õpetus, mis end kellelegi peale surub. Buddha olevat öelnud: ärge uskuge minu sõnu ainult seetõttu, et mina olen nii öelnud, vaid proovige ise mõista.

—Kristlus polegi vist eestlastele väga omane?

—Vähemalt pimedalt uskumine tõesti mitte. Kunagi küsiti minult “Kahvli” saates, kui palju on Eestis budiste. Vastasin, et kõik eestlased on rohkem või vähem budistid. Ehk siis eestlasele on omane, et ta tahab eelkõige asjadest aru saada ja mõista, mitte pimesi kaasa koogutada. See on ka budismi üks alustala.

—Miks on budism oluline?

—Ma ei arva, et budism ise on eesmärk. Vana Buddha on öelnud, et tema õpetus on vajalik kui paat jõe ületamiseks ja kui jõgi on ületatud, tuleb see kasutuna maha jätta ja edasi minna. Ehk siis budism on ütlemata tark õpetus, mis räägib sellest, mis on oluline ja mis mitte. Tähtis on end ja ümbritsevat tundma õppida. Sõna Buddha tähendab sanskriti keeles “virgunu”. Kui hommikul ärkad, oled ka virgunu, võid endale “Tere, buda!” öelda. Mäletad, et unes oli paras tohuvabohu, ning rõõmustad, et pea on selge ja hakkad nüüd tegutsema. Buddha tasemel virgumine aga tähendab, et Tema ärkas n-ö üles meie seisundist, järgmisele, kõrgemale tasemele ning nägi, et me kõik magame. Teadmise aluseks on analüütiline mõtlemine ja see aitab ületada kõiki kli‰eesid, millest pidevalt lähtume. Suurem osa meie elust ongi üks lõputu failide ja kli‰eede jada. Inimene on arvutiga väga sarnane. Ta on arvuti näol loonud endaga väga sarnase olendi, eriti kui mõelda, kui skemaatiliselt inimesed elavad.

—Olete õpetanud paljudes Soome ja Eesti kõrgkoolides. Kuidas nii juhtus?

—Alustasin õpetamist Soomes, sest mis seal salata, Eesti krooni tulles katkes mu põhiline sissetulekuallikas filmitegemine. Aastail 1992–93 ei tehtud äkki enam üldse filme. Üks mu soome sõber Tampere kunsti ja meedia rakenduslikust kõrgkoolist kutsus mu sinna õpetama, sest teadis, kui palju ma olen filme teinud. Kui läksin, imestas ka sealne rektor, et neil pole Soomes ühtegi sellise kvalifikatsiooni ja filmikogemusega inimest. Eks see oli keeruline ettevõtmine, sest esiteks ei osanud ma nii hästi soome keelt. Ning minna pehmelt öeldes skeptiliste õpilaste ette, kes istuvad, käed risti rinnal, et noh, mida sa ka meile õpetada oskad... Aga see barjäär murdus õnneks üsna kähku ja meil tekkis hea klapp. Loenguteks tuli välja mõelda täiesti uus õppeaine, mida pole kunagi enne Eestis ega Soomes õpetatud. Selle aine kirjeldus oleks: muusika ja heli filmidramaturgia loojana.

—Kas lääne nüüdisaegne akadeemiline muusika istub teile?

—Kahjuks on hea kvaliteet alati haruldane. Nii ka akadeemilise muusika puhul, kuid liiga tihti kipub n-ö tõsine muusika olema pigem masendav-hävitav kui tõsine, tark ja loov. Sel puhul mõtlen, et pole vaja kuulajaile oma ööpotti pähe valada. Elu on niigi liiga raske, mis ei tähenda muidugi, et muusika peaks olema ainult üks trallallaa. Heliloojal on väga suur vastutus, sest ta võtab ju inimeselt eluaega ära, kui too saalis istub ja tema teost kuulab. Probleemid algavad taas õpetamisest ja õpetajatest. Aastaid tagasi tulid minu juurde “konsi” tudengid, kes tahtsid mulle oma lugusid lasta ja kuulda minu arvamust. Ma ütlesin: “Okei, need on koolitööd, aga mida teil endil öelda on?” “Ei-ei, koolis kästakse nii kirjutada, ja endil …hm… meile pole seda õpetatud,” vastasid nemad.

Sama sündroomi olen kohanud ka Soomes. Ühest küljest tuleb muidugi selgeks teha manuaalsed oskused. Teisest küljest on veel tähtsamgi noored inimesed sisuliselt raja peale panna. Kas või selgitada, et tarkuse alus on analüütiline mõtlemine ja kindlasti ka kaastunne tundlike olendite suhtes. Õpilased on muidugi erinevad. Mõni mõistab kiirelt ja mõni mitte. Ütlen ka Tallinna ülikooli tudengitele: tegelikult pole peatähtis, kas oskate filmimuusikat analüüsida. Tähtis on, et oskate üleüldse analüüsida. Muidugi aitab see neid siis ka filmide juures.

—Kuidas siis tuleks loomingut õpetada?

—Tegelikult tulekski õpetada terviklikumat maailmakäsitust, millest eriala ja muidugi manuaalsed oskused on üks osa, mitte ilma mõtteta noote kirjutada. Paljud kunstnikud arvavad, et kunst ja muusika on maailmas tähtsaimad. Jällegi, kui levinud ning vabandage, loll ja ‰abloonne kontsept! Muidugi on hea, kui oskad oma asja teha. Aga veel palju-palju olulisem on saada targaks ja heaks inimeseks. See on miljon korda tähtsam sellest, kas üldse kirjutad või lood. Kes seda mõistab, on loomulikult ka vastutusvõimeline. Pole vaja õudust paljundada ja inimest lõhkuda, sest elu lõhub nagunii.

—Teil on noorte hulgas ohtralt austajaid. Miks on see teie arvates nii?

—Ju siis on midagi neis sõnumites ja mõtetes, mida olen püüd-nud edastada. Aga see fänniklubi on mind ka üllatanud. Kunagi sõitis kohale üks Tartu seltskond ja uskumatu triangel oli “Naksitrallide” muusika pärast!

—Aga see on ju väga ilus muusika.

—Mõtlesin, et 20-aastaseid noori huvitavad võib-olla “Alpinist” või Messi asjad. Aga ei, hoopis “Naksitrallid” ja “Klaabu”. Nii et on olnud veidraid üllatusi. Mult on ka küsitud: “Millal te hakkate jälle tegelema analoogsüntesaatoritega?” Ma siis vastan, et tegin oma asjad ära. Nüüd tehke teie, kui tahate, ja paremini.

—Teie puhul ei saa üle ega ümber “Hukkunud Alpinisti hotellist”.

—Seoses selle filmiga on päris naljakaid ja õpetlikke seiku. Algul pidi muusika tegema Arvo Pärt. Ta helistas mulle ja küsis, et äkki aitaksin teda elektroonikaga. Aga just sel ajal hakkasid nad naisega N Liidust ära kolima. Jäi nii, et pidime muusika tegema Kuldar Singiga, mina elektroonika ja Kuldar muu. Kui me esimest korda materjali vaatamas käisime, läks hirmsaks peoks. Tõnu Virve oli filmi kunstnik ja kutsus meid Noorsooteatri kostüümilattu ühistööd tähistama, kus me ikka päris mitu pudelit sisse kallasime. Pärast seda jäi Kuldar kadunuks. (Hiljem ilmus ta küll välja, aga siis oli film juba valmis.) Kuna teda ei leitud üles ja kuna kõik tähtajad olid möödas, pidin lihtsalt tegutsema hakkama. No ja siis käis Kromanov stuudios ahastades ringi ja oigas, et tal pole heliloojat, tal pole heliloojat! Olin siis 21-aastane ja tagantjärele saan muidugi aru, miks Kromanov niimoodi oigas.

—Ja teie?

—Mul viskas see pidev oigamine mingil hetkel üle, sest niigi oli kohutavalt raske, kõik tähtajad ületatud, ööd-päevad magamata, ja ütlesin talle: “Luban, et teen teile vähemalt hea muusika!”

—Jäi ta uskuma?

—Ei noh, ta ütles: “Tagasihoidlikkusega te küll ei hiilga!” Mäletan, kuidas sõitsin õhtul Moskvasse, rongis mõtlesin muusikat välja ja hommikul salvestasin. Artemjev ootas veel, noodid käes, ukse taga, sest ta hakkas kohe pärast mind “Stalkeri” muusikat tegema. Sõitsin samal päeval tagasi Tallinna. Tol ajal nõuti, et filmis peab kaks laulu olema. Sõnadega laul lauldi alati vene keeles üle. Iial ei teadnud, kes laulab, mõni liidu rahvakunstnik Moskvas või Leningradis. Nii ma tegin ühe loo vokaliisina (“Nimetu”) ja teise häälikute jadana (“Ball”). Hiljem rääkis filmi helirežissöör, et kui Moskvas film üle anti, oli Goskino peatoimetaja Pogomolov, KGB polkovnik, öelnud, et kõik muu võib olla, aga Pink Floyd tuleb heliribalt ära koristada. Siis olevat olnud tükk aega vaikust ja kadunud stuudiodirektor Enn Rekkor ütles, et ei, meil üks eesti poiss tegi. Siis oli põrutatud veel rusikaga lauale: jätke jutud, mis te arvate, et meie pole siin Pink Floydi kuulnud, see tuleb ära koristada ja jutul lõpp. Algul oli selle minu muusikaga üldse tohutu paanika, et tuleb uus helilooja võtta ja korralik muusika teha… Ei, tore töö oli, aga enda arvates olen palju olulisemaid asju teinud.

—Aga mis on teie tähtsaimad tööd?

—Olulisim, mida muusikas olen teinud, on see materjal, mis on LP-del ja CD-del. Budismi instituut. On ka mõningaid filme. Noorte õpetamine.

—Kas loominguga tegelete intensiivselt?

—Ikka, kuid kõige olulisemaks jääb liiga vähe aega. Olen vaadanud ja mõelnud, et olen teinud liiga palju igasugust filmimuusikat, ka üsna mõttetutele filmidele. Kahju muidugi, et nii palju aastaid on tühja läinud ja põhilooming on tagaplaanile jäänud, sest kogu energia on läinud minimaalse elatise teenimiseks. Siiski, juba mõnda aega on plaanis koos Peeter Jalakaga midagi teha…

Möödunud aastal olid mul mitmed autorikontserdid, neist viimane Niguliste kirikus, ja olen saanud ahvatlevaid põhiloomingut puudutavaid tellimusi. On tekkinud perspektiivikas muusikagrupp, kellega tahaks koostööd jätkata ja arendada, kirjutada uut muusikat, anda välja uusi plaate ja teha kontserte. Ja muidugi budismi instituut. Kõigele sellele kavatsen lähitulevikus ka keskenduda.

Sven Grünberg

•• Sündinud 24. novembril 1956

Lõpetas Tallinna muusikakoolis (praegune Georg Otsa nimeline muusikakool) Leo Semleki klassis muusikateooria eriala.

•• Eesti ja Nõukogude Liidu esimene proge-roki tegija (ans Mess) ja esimene elektroonika kasutaja.

•• Temalt on ilmunud plaadid “Hingus” (1981), “OM” (1988), “Milarepa” (1993), “Prana Symphony” (1995), “Mess” (1995), “Hukkunud Alpinisti hotell” (2001), “Küsi eneselt” (2004).

•• Grünberg on kirjutanud palju filmimuusikat (“Hukkunud Alpinisti hotell”, “Corrida”, “Wikmani poisid”, “Kõrini”, “Naksitrallid”, “Klaabu”, “Lepatriinude jõulud”, “Leiutajateküla Lotte” jm).

•• Ta on 1993. aastast õpetanud oma loodud õppeainet – muusika ja heli filmidramaturgia kujundajana – mitmes Soome ja Eesti kõrgkoolis.

•• Alates aastast 2002 on Grünberg Eesti budismi instituudi direktor.

•• Ta on loonud ülemaailmse suurorganisatsiooni, Esindamata Rahvaste Organisatsiooni hümni.

•• Kinoliidu ja heliloojate liidu, samuti viskiklubi liige, Eesti akadeemilise orientaalseltsi juhatuse liige.

Teised temast

Janno Põldma

animafilmitegija

Sven on tore inimene. Tunnen Sveni juba päris ammu, meie tutvus algas töö pinnalt. Kui hakkasin tegema oma esimest nukufilmi “Vennad ja õed”, tundsin sisimas, et Sven oleks muusikat tegema kõige õigem. Muidugi, tema oli siis juba kuulus helilooja, mina hiline algaja, nii et mul oli väga hea meel, et ta nõustus.

Sealt alates on ta olnud mu kõikide autorifilmide helilooja. Tõtt-öelda ma ei kujutakski kedagi teist ette. Sven on professionaal selle sõna otseses mõt-tes. On heliloojaid, kes hakkavad filmimuusikat tegema nn müüriladuja stiilis, tellis tellise peale, kuni asi lõpuks valmis. Aga Sven hakkab pihta alles siis, kui on aru saanud režissööri taotlusest ja kui tal endal on sisemuses tekkinud muusikaline tervik. Tema jaoks on kõik muusika, ka pausid ja vaikus. Rääkimata helitaustadest – sammud, mehaanilised helid, looduslikud hääled jne.

Ja mis väga oluline, ta kirjutab valmis just sellise muusika, mis sobib just sellele konkreetsele filmile. Aga ta on ka väga nõudlik, kohati lausa pedantselt nõudlik. Kui minu arust on asi juba valmis, istub tema, kulm kipras, ja lihvib ja salvestab muudkui uuesti ja uuesti. Aga kui siis ka Sveni jaoks on muusika lõpuks valmis, ilmub tema näole säravalt rahulolev budistlik naeratus.

Inimesena on Sven ääretult sümpaatne. Kuna ta on budist, siis on ta mõistvalt leebe. Ta kuulub nende väheste hulka, kes ei klat§Si teisi taga. Muidugi, vahest läheb ka temal meie varakapitalistlikus postmodernismis kops üle maksa ja ta hakkab pahandama ja torisema. Aga seda on omamoodi tore näha, sest siis saad aru, et Sven pole mingi kõrgemalt poolt väljavalitu, vaid samasugune sipelgas nagu me kõik.

Muide, et asi päris lauskiitmiseks ei läheks – Sveniga on väga raske kontserti koos kuulata, sest tal on absoluutne kuulmine. Ja tema olekust on kohe näha, kui näiteks kolmas viiul mängib murdosa sekundist valesti. Aga eks igaühel meist ole oma rist kanda.

Riho Sibul

muusik

Sven Grünberg on muidugi erakordne ja ainulaadne, tema loodu ainulaadselt võluv ja erakordselt väekas. “Puhas suhe,” kui tsiteerida Kaarel Kurismaad. See oleks ehk kõige täpsem iseloomustus tema kõlamaailmale. Temaga on alati huvitav ja õpetlik koostööd teha, hoolimata sellest, et stuudios võtab ta vahel sellise “dotseeriva bodhisatva” hoiaku. Ta aitab alati. Ja ta on väga täpne ja pühendunud. Ja veel arvan, et ta on üks neist, kes läheb aastatega aina paremaks. Ole hoitud! Tänan sind.

72.Sven Grünberg - muusikas mõtiskleja
22.11.2006 Postimees - Urve Eslas

Sven Grünberg tunneb aja maha võtmise kunsti, mis võimaldab mõtiskleda olulise üle.
Foto: Sven Tupits/Nädal


Sven Grünberg, reedel 50-aastaseks saav muusik, ütles seda intervjuud üle lugedes, et ootamatult sai lugu tavatult sünge. Budistlikust maailmapildist puudutatuna sooviks ta pigem aidata elu rõõmsamaks muuta.
Kas 50-aastaseks saava muusiku jaoks on mõned teemad, mis intervjuudes on olnud selgelt üleekspluateeritud?

Möödanik, elektroonika, «Hukkunud Alpinisti hotell», seisundimuusika.... Üldiselt olen ma püüdnud keskenduda sellele, mis on minu arvates oluline; viimasel ajal on rohkem olnud survet, et tuleb lugejatele silma teha ja rohkem pladrata. Miks mitte. Ma ei ole kuri onu, kes ainult keerulist filosoofiat räägib.

Aga kuna lähiminevikus on toimunud pööre tobeda mula suunas ja kõik jooksevad võidu, et võimalikult paljudele meeldida, on latt väga alla lastud. Mis kingi kannad või mis tibi sul on – see kõige pealiskaudsem kiht. Vähesed julgevad avaldada mõtisklevamat juttu.

Mõistlik inimene saab sellest lihtsast asjast aru, et üldiselt mõeldakse liiga palju enda tähtsusest ja oma elust, unustades, et me oleme ühe suure organismi osakesed. Sureb meist mõni ära, mis sellest. Inimkond elab ikka edasi. Me ei märka ju, kui meis rakud vahetuvad.

Mis inimest muust loodusest esile tõstab, on teadvuse olemasolu. Teadvus väljendub kultuuris, teistel olenditel ei ole oma kultuuri, mis oleks teadvuse poolt kunstlikult loodud.

Teadvuse arengu aluseks on analüütiline mõtlemine. Analüütilise mõtlemise alusel võrdled sündmusi ja siis tasapisi hakkad aru saama mingisugustest reeglipärasustest, hakkad mõistma seoseid.

Vanus annab eelised?

Vanus ilma analüütilise mõtlemiseta ei anna veel midagi, kuid on olemas potentsiaal – kui elad kauem, on sul võimalus areneda. Aga enamasti seda ei tehta, tegeletakse kõige muu, eeskätt mõnu otsimisega. Ja kui läheb hästi, satutakse aina tühisemate asjade küüsi, mida me ka praegu enda ümber näeme. Kui kellelgi juhtub mingi õnnetus, alles siis hakatakse tõsisemate asjade peale mõtlema.

Tekivad miks-küsimused?

Just.

Kas analüüsivõime avaldub aastatega üha enam?

Harjutades muutub kõik lihtsamaks.

Kui vastuoluline te olete?

Kindlasti olen ka mina vastuoluline, sest enamik nähtusi on vastuolulised ja ega mulgi pole sellest pääsu.

Vastuolulisus ei ole ei hea ega halb, see lihtsalt on nii. Naised tihtilugu imestavad, et miks need mehed tõmbavad ringi. Aga mehed peavadki, nagu programm ette näeb, ringi tõmbama, sest suures plaanis tagab see inimkonna jätkuvuse, kuigi üksikjuhtumi tasandil pole see meeldiv.

Kas 50-aastaseks saades on analüütiline mõtlemine juba piisav?

Midagi ei toimu äkki, kõik oluline tuleb vaid pideva töö tulemusena. Aga 50. numbrist saan ma selles mõttes üha enam aru, et üks asi on teoreetiline mõtlemine ja pisut teine asi on elu ja selle läbi seoste nägemine, kuidas asjad tegelikult toimuvad.

Samas, rumal on see arvamus, et teooriat pole vaja ja kõik on vaid n-ö praktika küsimus. Näiteks olen liiga tihti kuulnud arvamust, et Tiibeti mungad (kelle hulgas, muide, on palju vähese mõistmisvõimega inimesi) on praktikud, Linnart Mäll, kes tunneb budismi enamikust neist kindlasti palju paremini, aga vaid teoreetik. Selline mõtteviis on üks rumal klišee, sest ilma teadmisteta ei saa olla mõistmist.

Lähenete maailmale küllalt mõistusekeskselt. Muusika on aga enam tunnetuslik. Kuidas seda seletada?

Eks muusika ole ka nii ja naa. Seal on ideaalis vajalik mõistusliku ja tunnetusliku tasakaal. Keskajal ja pärast sedagi õpetati muusikat ja matemaatikat samas fakulteedis. Ka helilooja töös peab olema tugev teoreetiline alus ja konstruktiivne mõtlemine.

Kui hästi mõelda, siis halb tuleb rumalusest. Kunagi vaidlesime sõbraga, kes ütles, et on inimese enda asi, mida ta teeb, kas arendab ennast või mitte. Mina ütlesin, et see ei ole üldse isiklik asi, et inimene on kohustatud ennast arendama.

Ka suure teadmiste kogusega inimene, kes ei ole otsi kokku viinud, võib olla loll inimene. Kui tuumafüüsik läheb koju ja peksab naist, siis on ta loll inimene, kuigi tal võib palju teadmisi olla. Teadmised on alles targaks saamise aluspõhi. Kui teadmised on läbi analüüsitud, alles siis võib tõeliselt mõista.

Vastuolu teema juurde tagasi tulles, kas ei ole nii, et teie lugudes on enam harmooniat kui vastuolu?

Kindlasti. Mõttelaadi aluseks, millest rääkisin, on mõistmine, et inimesi on vaja toetada, mitte lõhkuda.

On kahjuks liig levinud arvamus, et süvamuusika, akadeemilise kunsti eelduseks on dissonantsus. Sel juhul ei ole meil tegemist tõsise muusikaga, vaid masendav-lõhkuva muusikaga.

Ja ma arvan, et sellist muusikat ei tohikski teha, sest elu on niigi raske. Kunst peaks aitama pigem tarkade, selgete ja mitte destruktiivsete mõtiskluste kui ööpoti suunas.

«OM» oli harmooniataotlusega, seevastu «Milarepa lauludes» on probleem olemas.

See veel puuduks, kui oleksin terve elu ainult ühesugune. Seal on tõesti ka tekstis probleemid olemas.

Praegu on suur probleem ajapuudus. Inimestel ei ole enam aega kohtuda nendega, kellega tahaksid, vaid enamjaolt nendega, kellega lihtsalt peab kohtuma. Inimeste närvisüsteemid hakkavad ühel hetkel läbi põlema. Inimene kulub läbi.

Varem kuluti läbi füsioloogiliselt. Praegu kuluvad ära meie ajud ja närvisüsteem.

Aga selles vastu on ravim olemas – ütled tellimustele «ei» ja jalutad hoopis mere ääres ja mõtiskled olulise üle. Muidu elu tormab mööda, nagu sõidaks kahesajaga mööda käänulist külateed.

Sel juhul saad roolis olles ainult ette vaadata, sa ei näe mitte midagi – ei näe lille, ei näe lindu. Selleks et teel püsida, pead sa meeleheitlikult ainult teed jälgima. Ja ühel hetkel on see elu lihtsalt läbi ja sa ei mõistagi, kus olid.

Arvatakse, et loos peab olema konflikt või vähemalt probleem, muidu jutustus ei käivitu.

Janno Põldma näitas, et «Lotte»-filmis ei ole vaja konflikti. Paljud, kes seda stsenaariumi algul vaatasid, ütlesid, et see ei käivitu, sest seal ei ole konflikti. Aga käivitub küll.

Aga kuri on alati atraktiivne. See on ka põhjus, miks akadeemiline muusika on liiga tihti negatiivne, rõhutud, dissoneerivate kõlade peale maias – just seepärast, et mõeldakse sellele, mis on mõjuv, ei mõelda aga sellele, mida on vaja teha. Ja mida pole vaja teha.

Lihtne skeem on see: kui sul on midagi öelda, siis alles alusta tegemist. Ja kui ütled, siis tee seda võimalikult lihtsalt. Kui midagi öelda ei ole, siis ära ütle midagi.

Helilooja Sven Grünberg saab 24. novembril 50-aastaseks

• Sündinud 24. novembril 1956

• Lõpetas 1976. aastal Tallinna Muusikakooli muusikateooria eriala

• Eesti Budismi Instituudi direktor.

• Loonud ülemaailmse suurorgani-satsiooni, Esindamata Rahvaste Organisatsiooni hümni

• Plaadid «Hingus» (1981), «OM» (1988, pildil), «Milarepa» (1993), «Prana Symphony» (1995), «Mess» (1995), «Küsi eneselt» (2004) jt

• Muusika filmidele «Hukkunud Alpinisti hotell», «Corrida», «Wikmani poisid» (pildil), «Kõrini», «Naksitrallid», «Klaabu», «Lepatriinude jõulud», «Leiutajateküla Lotte» (pildil) jm

©1995-2006 Postimees

73. Alguses oli iroonia - Jaan Undusk

Eesti Ekspress 30.11.2006.
ÜRGKIRJUTAJA: Robert Musil “Omadusteta mehe” ilmumise aegu 1932 Berliinis ja ülemleitnandina 1917 (kõrvalküljel).
“Omadusteta mees” on maailmakirjanduse mahukaim ja ilmselt õnnestunuim katse romantilise iroonia vallas, väidab Jaan Undusk.

Robert Musil
"Omadusteta mees"

Romaan. Kd I-III. Tõlkinud Mati Sirkel. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2006. 742+420+680 lk.

On arvustusi, mida tuleb alustada tõlkijast. Mati Sirklist on saamas meie kultuuri fenomenaalseid nähte. Juba nüüdseks on tema saksa, inglise, hollandi ja rootsi keelest tõlgitud teoste kogumaht hämmastav, hämmastav on tõlkimise üha kiirenev tempo ning tõlgete hälbimatu sisuline ja vormiline korrektsus. Tõlkinud on Sirkel pea üksnes väärtkirjandust, tekste, mille kallal peab vaeva nägema, ning laiendanud oma praktikat üha enam ka tõlkekultuuri erisektorisse - luuletõlkesse, olles seal üks väheseid, kes ise ei luuleta. Pärast Kirjanike Liidu esimehe kohustest vabanemist on Sirkli töötempo muutunud nii meeletuks, et tahaks hüüda: pea kinni, Mati, tõmba veidi hinge! Aga ei, Mati on peatamatult eest ära läinud ning selle üksikjooksu vilju sööme me kõik kolm-neli korda aastas.

Sirkli üks keskenduspunkte on olnud austria kirjandus. Austria Vabariigi suurejooneline tähelepanu toetuste ja auhindade näol on kõrge vastutusvõimega tõlkijat tiivustanud minema üha kaelamurdvamate ülesannete manu. Kas saab viimaks Sirklist seegi, kes vahendab eesti keelde Heimito von Dodereri volüümikad Viini-romaanid, millele Ain Kaalep kunagi "Jeeriku pasunatega" (1970) nii paljutõotava sissejuhatuse tegi?

Võib-olla on Sirklil kui tõlkijal puudunud oma peateos, oma eestikeelne "Ilias" ja "Odüsseia" (August Annist), oma "Seitse venda" (Friedebert Tuglas), oma "Jevgeni Onegin" (Betti Alver), oma "Vahva sõdur Švejk" (Lembit Remmelgas), teos, millesse ta oleks pannud kogu oma hinge. Kas nii marulise tõlketempo puhul saabki tekkida peateost? Või tähendab Robert Musili "Omadusteta mehe" (1930/1952) tõlke ilmumine nüüd siiski, et peateos on valmis? Mõnes mõttes on see romaan oma ligi 2000 stilistiliselt nikerdatud leheküljega XX sajandi kirjanduse non plus ultra. Tõlkija visadus teose laitmatu eestikeelse vaste väljatöötamisel on olnud ainulaadne. Pole ju välistatud, et tõlge annab Musili stiili kidalist kiusakust edasi mõneti vahatatud, mõneti kuldlõikelisel moel, kus nüanssideloomest on kergem üle lugeda kui originaalis. Aga lausa kangelastegu on olnud kogu kurnav tõlkeprotsess välja pidada nii ühtlaselt heal tasemel.

Aiman siiski, et nii Sirklile endale kui ka eesti avalikkusele jäävad edaspidigi emotsionaalselt lähedasemaks tõlked Franz Kafka loomingust, mis on seotud olnud suurte ootuste, südamevalu ja ideoloogilise läbimurdega. Kui ka nõnda, siis saab "Omadusteta mehest" ometi monument eesti tõlkekultuuri piiramatutele võimalustele XXI sajandi algul. Kunagi hakatakse seda kummardama.

Enne kui "Omadusteta mehe" juurde minna, võiks soovitada tutvumist Musili mõne varasema teosega. Lihtsalt veendumaks, et Musil on kõigiti normaalne kirjanik, kes oskab juttu vesta, süžeed arendada, karaktereid luua ja lugejale psühholoogilist pinget pakkuda. Võetagu kätte tema esikromaan "Kasvandik Törlessi hingeheitlused" (1906, Mati Sirkli tõlkes 2005) või novellikogu "Kolm naist" (1924, Peeter Tulviste tõlkes 1972). Eriti novell "Tonka" viimasest kogust võiks olla see, mis on Immanuel Kanti "Prolegomena" enne "Puhta mõistuse kriitika" juurde minekut: pika jutu peeni ke tuum. "Kas miski, mis ise ei saa rääkida ja millest ei räägita, mis inimkonda tummalt kaob - kas niisugune tegu, niisugune inimene, niisugune suvepäeval ihuüksi langev lumehelves on tegelikkus või kujutlus?" Just "Tonkast" on näha, kuidas Musil on seotud Austria-Ungari keisririigis nii põletava, keele maagilise tõesuse ja müstilise fiktiivsuse probleemiga, ning kuidas ta jätkab näiteks Hugo von Hofmannsthali filosoofilist jututraditsiooni.

Pikk jutt ise, "Omadusteta mees", on hoopis teine lugu. Musil arendab romaanis mõtet "esseismi utoopiast" ning uurijad on nii sellest kui ka mõnest teisest õilsast mõistest kinni haaranud iseloomustamaks "Omadusteta mehe" kirjanduslikku eripära. Esseistlikkusele rajab oma arusaama romaanist ka David Davlianidze, kelle teksti on tõlkija lisanud raamatu lõppu. Mulle tundub see ebapiisav, liiga ilus, et hõlmata "Omadusteta mehe" tohutut tekstilasu, mille ju umbes kolmandiku ulatuses on järelejäänud pabereist kokku õmmelnud kirjandusuurija Adolf Frisé. Tajudes end pisut ka Musili tsunftikaaslasena, luban endale argisemat lähenemist.

Musili "Omadusteta mees" on eeskätt tekst, mida autor on end kirjutama unustanud. Unustada end kirjutama - see seisund on võimalik. Õieti ju kuuluvad end-kirjutama-unustamise pidevad silmapilgud iga hea teksti sünni juurde, see tähendab, et tekst veab. Mitte ainult et autor ei tõmba, vaid et ka tekst veab, keel on ellu ärganud, siin ja praegu. Kauneimad on kirjanduses lood, kus autor ehk isiksus (ehk kirjutamise meelde tulemine) ja keel ehk stiihia (ehk end kirjutama unustamine) on enam-vähem võrdsed, siis saab tekst inimese ja looduse vahelise jõukatsumise tallermaaks ning lugeja ihu võbiseb uue teadasaamise tärkvel.

Musil on end kauaks, väga kauaks kirjutama unustanud. Selle unustuse lõpus ootab kirjutajat grafomaania, kirjutustõbi. Pole mingit vajadust seda tõsiasja ilustama minna ega lugeja ees varjata. "Omadusteta mees" on kahtlemata grafomaaniline teos ja grafomaanilisest pidurdamatusest tekkiv maht on ühevõrra imetlusväärne nii Robert Musili kui ka minu kunagise kauge sugulase Eduard A. juures. Seetõttu ärgakem üles ja ärgem imetelgem "Omadusteta mehes" ta mahtu, mis ei tulene mitte isiksusest, vaid isiksuse allajäämisest loodusele. Maht on see, mis aadeldab üksnes tõlkijat.

Musili suurus seisneb muus. Ja nimelt selles, et tal õnnestub oma grafomaanilisest igatsusest teha pikkade tõmmetega, üha uuesti kõike ümber kirjutades, teksti tükeldades, pihustades, juppideks raiudes, juppe põnevate pealkirjadega varustades, kirjutustõbiselt ühtlast voogamist sügavate riukalike mõtete, baroksete kujundipritsmete ja lõppeks ka puhtfüüsilise noatööga takistades - teha oma grafomaanilisest igatsusest kokkuvõttes siiski nii-öelda kunstiline taotlus ja filosoofiline kontseptsioon. "Inimene on ainus, kes ka sigimiseks vajab kõnelusi," kirjutab ta juba üsna raamatu lõpusirgel, siis, kui lugeda jääb veel ainult viissada lehekülge, ning kes sinnamaani on jõudnud, see ehk juba usub. "Ilmselt on tema armuõndsus olemuslikult seotud kõneohtrusega." See on Musili romaani mõte pähklikoores, nii nagu mina seda mõistan. See on ühtlasi viibe teksti hiiglasliku lihandkeha hormonaalse kihistuse suunas. See tulebki üles leida. Mitte tekst, vaid tema vohamist pidurdavad nõred.

Teksti haiglasest mahust Musil jagu ei saa. "Omadusteta me es" ei jäänud mitte ainult et lõpetamata, vaid selle lõppu polnud ka kusagilt paista. Mis meid vaimustavad, need on hormoonid. Insuliin ja adrenaliin, testosteroon ja östrogeen, mida Musil oma elevantlikult paisuva teose kehandisse süstib, kolm korda päevas, pidevas, kuni surmani kestvas tekstitöötlustöös - need on need, mis lõppeks teksti looduse poolt määratud grafomaanilist sugu muudavad. Midagi meenutab siin Cervantese "Don Quijotet", kuid Musil läheb kaugemale nii oma sule pidurdamatus jooksus kui ka oma pingutuses retooriline haigus kultuurikontseptsiooniks ümber kirjutada.

Ka loomadel ja lindudel on keel, kuid inimene on teadaolevalt ainus, kes on suuteline enam-vähem kogu oma elutegevust rääkimisega asendama. Olema oma kõnes niisama enesepiisav, vohav ja kõiksuslik nagu loodus. Inimlik keel on ainuke asi maailmas, mis on võrreldav looduse sihitu tärkamisega. Inimkond tähendab looduse tühjaks pumpamist keelelises tegevuses, mida ta nimetab kultuuriks. See on oma olemuselt müstiline protsess, mille ülemastmel pole filosoofial, tehnoloogial ja loral suurt vahet. Iga uus inimese leiutatud mehhanism on jupp inimlikku vada juures, jalgratas, leivatööstus, mobiiltelefon ja kosmoserakett ei tähenda lõppkokkuvõttes midagi muud kui inimliku kõne kandumist üha avaramasse ruumi. Maailmaruumi ümbertöötamist vestlusaineks.

Seda inimkondlikku ülesannet täidab Musil romaanivormis. Omadusteta mees, romaani taustamotiiv, on avatud potentsiaaliga inimene, puhas substants ja ambivalents, kelle võimalike atribuutide (kõnelaadide) hulk on lõputu ja kes ei eelista üht teisele.

Katse inimolemise põhja tabada teeb romaani peategelane Ulrich: olla mittemidagiütlev ja kõikekõnelev. Täpselt selline on ka Musili romaan - kõikekõnelev ja mittemidagiütlev. Ulrich võtab end aastaks töölt lahti ja ühtlasi vabastab end oma "omadustest", elab prii poissmehena eravillas ja liigub vabade valentsidega isikuna seltskonnas. Need, kellega "omadusteta" mees suhtleb, on enamasti "omadustega" inimesed, kes esindavad mingit kindlamat elujoont, nii naised kui ka mehed, tunnustamata geenius, nümfomaan, diplomaat, krahv, seltskonnadaam, filosoofiline guru, seksuaalmõrvar Moosbrugger... Jah, see poisiliku katkitegemistungiga Moosbrugger, romaani kõige kuulsam tegelane, osutub Ulrichi tumedaks teisikuks, omadusteta, vaba potentsiaaliga meheks, kes tapab selleks, et oma kõnelemisvõimaluste piire kompida - et jälle kord kohtus oma hämmastama panevat kõnet pidada.

Kõige raudsem "omadustega" mees on seevastu tööstur, poliitik ja praktiline filosoof Arnheim, kelle prototüüp teatakse olevat sama laia profiiliga Walther Rathenau, kuulsa kontserni AEG kunagisi juhte ja Saksamaa välisminister (1922), oma aja loetavamaid esseiste, juut, kelle paremäärmuslased tapsid. Musili eluvaatele on iseloomulik, et just see otsekui renessansliku haardega mees, kes ühendab oma isikus vaimset ja praktilist kultuuri, jääb romaanis kõige narrimasse ossa. Teose radikaalset üldkontuuri arvestades on see loogiline. Just Arnheimi kuju kaudu annab Musil mõista, et "omadusteta" olla on midagi filosoofiliselt hoopis enamat kui olla paljude ja mitmekesiste omadustega (=annetega) looduse lemmik. Omadustega inimene on ühiskondlik loom, omadusteta olek on aga puhtinimlik võimalus. Arnheim oma reljeefsete "omadustega" on just nende omaduste tõttu eriliselt piiratud mees, paljusuunaline kitsikus, kel pole lootust tunnetada inimolemise terviklust. Musili romaanis peitub renessansli ku isiku kultust eitav idee.

Teose teises osas hakkab Ulrich oma õe Agathega kokku elama. Nii luuakse androgüünne molekul, taas üks katse saavutada inimlik substantsiaalsus. Õde elukaaslasena on vajalik, et hoida sugudevahelist kiindumust "omadusteta" olekus ja mitte lasta sel manduda seksuaalsesse ühemõttelisusse. Niisiis tekitab autor julge eksperimentaalse olukorra, millega võiks lugeja keelatud kihusid peibutada, kuid Musili kõnelevas totaalsuses närbub iga erootiline pikantsus. Ka õega kokkuelamine on eeskätt uudne võimalus maailmas kõnelda, kõneldud ja kõnetatud saada. Kõikjal hoitakse iroonilist kõrgstiili ning ihulik ligipääs tegelastele on välistatud. "Kirp eelistab neidsamu piirkondi mis armuke" - see on Musili erootika kiire lõppmäng.

Musili tegelastel pole kuju ning nende isiksust asendab "omaduste" kimp. Siin võiks näha lähedust kaasviinlase Ernst Machi filosoofiaga, millest Musil kirjutas oma doktoritöö (1908) ja mida meie areaalis tunti mitme põlve vältel parimini V. Iljini (Uljanov-Lenini) filosoofilise kempluskirja "Materialism ja empiriokrititsism" (1909) kaudu. Mach kujundas relativistlikku mõtlemist 19.-20. sajandi vahetusel kogu maailmas ja andis impulsse ka Einsteini teooria sünniks. Just selle eest sõitles teda Lenin: Mach tahtvat kaotada ära materiaalset substantsi, mateeriat, taandada seda pelgalt tema "omadustele". Machi järgi pole asjad muud kui mingeid tajukomplekse kokkuvõtvad märgid, tunnetusliku ökonoomia tööriistad - nii nagu minu enese Minagi on vaid kokkulepe, mis tähistab mingite võimalike kogemuste summat.

Ainult et Musili kujutuses pole asjad mitte aistingute, vaid jutuajamiste kompleksid. Iga inimene on mingite suupruukimisvõimaluste summa. Nii näemegi Musili tegelasi meie ette astumas mitte kujude ja karakteritena, vaid ühel või teisel teemal kõnelemisena. Kusjuures need kõnelemisedki pole eriti isikupärased ning sulavad kokku üheks suureks intelligentseks vatramiseks, mis on küll peenelt üle puistatud säravate mõttekildudega. See viimane, teksti hormonaalne tase, on eeskujulik. "Omadusteta mees" on saksa ruumis üks armastatumaid tsiteerimisallikaid, sest siit leiab arvutul hulgal löövaks kujundipärliks pressitud mõttesüsteeme. Pärak ja suu on võrdsed ühe ja sama trakti rektaalse ja oraalse otsana - see on näiteks homoseksuaalse armastuse teaduslik põhjendus.

Mati Sirkel on esimese köite etteotsa tänuväärselt paigutanud tegelaste loetelu, millele lugeja aeg-ajalt pilku heidab. Siiski saab üsna pea selgeks, et ‘kes on kes' pole eriti oluline. Romaanis tegutsevad üksteisega kombineeruvad "omaduste" ja kõneluste kimbud, tähtis on uus tekkiv jutt, õieti jutujätk, mitte selle kandjad.

Niisamuti pole romaanil õiget sündmustikku, ehkki vormiliselt on välja mõeldud vaimukas intriig: valmistumine Austria keisri Franz Josephi seitsmekümnenda trooniaasta tähistamiseks, nn paralleelaktsioon, millega tahetakse ära panna sakslastele, kes tähistavad samal ajal oma keisri Wilhelm II kolmekümnendat võimuaastat. Meie tingimustesse tooduna võiks seda võrrelda eestlaste ja lätlaste vastastikuse ületrumpamisega juubelilaulupeo korraldamisel. See absurdilähedane sebimine, millele aeg-ajalt vihjatakse, ei kanna aga romaanis mingit struktuuriloovat tähendust.

Mis seda romaani siis üldse kannab?

Musil on oma lähtealustes Machist kü ;ll mõjustatud, ent otsib teed loodusteaduslikust relativismist välja. Kogu "Omadusteta mees" on õieti kirjaniku katse leida Machi ja Einsteini poolt ajaliselt, ruumiliselt ja isiksuslikult suhteliseks muudetud maailmas mingi kestvam olemise põhi. Midagi, mis ei oleks relatiivne. Mingi substants, mis ei oleks pelgalt mingite suurepäraste omaduste summa nagu geniaalne kaupmees-poliitik-kirjanik Paul Arnheim alias Walther Rathenau. Midagi, mis oleks järelikult olemine ilma omadusteta. Kas see leitakse?

Mulle tundub, et Musil leiab selle viimaks sellessamas, millest oli eespool jutt - katkematus kirjutusaktis, mis areneb grafomaanilise pidevuseloomeni. Kirjutamine, mil pole ei otsa ega äärt, tekst, mis ei tohi ega saagi lõppeda - see ongi viimaks see olemise alus, kuhu Musil püsima jääb. Mitte romaani ähmane peategelane Ulrich, vaid Musil ise saab omadusteta meheks, ürgkirjutajaks, kes toodab tegelasteta, sündmustikuta, lõppematut omadusteta teksti.

Kui see oleks ainult nõnda, siis ei pruugiks me Musilist ometi siinkohal juttu teha - niisamuti, nagu me ei tee juttu minu kaugest grafomaanilisest sugulasest Eduard A-st. Musil ei leia oma lunastust mitte lihtsalt katkematus kirjutusaktis, vaid katkematus iroonilises kirjutusaktis. Ja see on juba meetod.

Ei, "Omadusteta mehes" ei ironiseerita - ühe või teise asja või inimese või juhtumuse üle. Tekst on tark ja monotoonne, kergelt sõbralik. "Omadusteta mehes" puudub üleüldse irooniline vaatepunkt, sest seda saaks tuvastada ainult mingil mitteiroonilisel taustal. Vahe ironiseerija ja ironiseeritava vahel ei selgu isegi mitte peategelase tasemel. On vaid autor, kes teeb proovi kodustada maailm kõikehõlmava iroonilise sümpaatiaga.

"Omadusteta mees" on katse kirjutada kõigest võrdselt. Ilma et vahelduksid tõsine ja koomiline, kerge ja raske, vaim ja keha. Seda võimaldab ainult üks kirjutusviis, mille ajalooliseks nimetuseks on romantiline iroonia. "Omadusteta mees" on maailmakirjanduse mahukaim ja ilmselt õnnestunuim katse romantilise iroonia vallas.

"Filosoofia on päriskoduks irooniale, mida võiks määratleda kui loogilist ilu: sest ükskõik kus keegi ka suulise või kirjaliku vestluse vormis - mitte just ülemäära süstemaatiliselt - ei filosofeeriks, seal peaks taotlema ja nõudma irooniat ... Vaid luule üksinda suudab tõusta filosoofia kõrguseni ning pole retoorika kombel rajatud iroonilistele üksikkohtadele. On olemas uut ja vana luulet, millest õhkub tervenisti ja täielikult üksnes jumalikku irooniat. Teda elustab tõeliselt transtsendentaalne bufonaad. Tema sisimaks on kõigest üle vaatav ja kõigest suhtelisest, isegi omaenese kunstist, voorusest ja geniaalsusest lõpmatult kõrgemale tõusev meeleolu; tema välimuseks, teostusviisiks on aga tavalise hea itaalia koomiku miimiline maneer". See on Friedrich Schlegeli kriitiline fragment nr 42 aastast 1797, mis pani aluse romantilise iroonia doktriinile. Saksa vararomantikud, kes tootsid küll tohutul hulgal geniaalset mõttetolmu, ei jõudnud ise oma iroonilise utoopia teostamiseni kirjanduses.

Mulle tundub, et kui üldse, siis teostus see alles Musili "Omadusteta mehega". Aga ettevaatust - tulemuses ei ole midagi teravat, kirevat ega kihvti. Nagu iga järjekindlalt läbiviidud teoreetiline doktriin, nii jätab ka see ilukirjanduses veidi üksluise mulje. Ometi on kultuuris katseid, mis lihtsalt peavad tehtud saama, ja ka Musili katse on väärt, et sellega igal juhul tutvuda.

Meie lootus on eestlaste v&a uml;idetavalt ammendamatu irooniameel. Saagu siis "Omadusteta mees" meie kodude ja raamatukogude eneseiroonilise suutlikkuse proovikiviks. "Omadusteta mees" on raamat, mida ei loe peaaegu keegi, aga see tähendab, et ta on neid raamatuid, mida mõned naasklid - parimad praegustest ja tulevastest põlvedest - kindlasti loevad. See maksab. Ja seetõttu ei saa ma ka edaspidi tõsiselt võtta ühtki eesti raamatukogu, kust Musili kummaline unelm puudub.

Robert Musil sündis 1880 Klagenfurstis vanast austria suguseltsist pärineva insener Alfred Musili ja Böömimaa sakslanna Hermine Musili (sündinud Bergauer) pojana. Õppis Brünni (Brno) tehnikaülikoolis inseneriks, seejärel õppis 1903-1908 Stuttgardis filosoofiat, 1906 ilmus romaan "Kasvandik Törlessi hingeheitlused". Abiellus 1911 Martha Marcovaldiga. Oli Berliinis mitme kirjandusajakirja toimetaja, 1914-18 ohvitser Itaalia rindel. 1921-31 töötas teatrikriitiku, esseisti ja kirjanikuna Viinis.

1930 ilmus romaani "Omadusteta mees" 2 esimest osa. 1932 loodi Berliinis Musili Selts, ilmus romaani kolmas osa. 1933 asus Saksamaalt taas Viini, 1938 põgenes natside eest Šveitsi.
Suri 1942 Genfis, tuhk puistati laiali. 1943 avaldas abikaasa Martha omal kulul "Omadusteta mehe" lõpetamata osad, 1952-57 ilmusid Rowohlti kirjastuselt Adolf Frisé koostatuna Musili kogutud teosed, sh kolmeköiteline "Omadusteta mees".

Kalev Kesküla

 

 

74. Hardi Volmer - filmimees, kes sattus lavastama ka Rakvere teatrisse
13.12.2006 - Postimees
Meelis Lainvoo/Virumaa Teataja
Oktoobrikuust saati lavastab filmi- ja muusikamees, teatrikunstnik ja õppejõud Hardi Volmer Rakvere teatris “Casanovat”, mille esietendus just täna, 13. detsembri õhtul publiku ette jõuab.

Hardi Volmerit intervjueeris Virumaa Teataja.

Hardi Volmer, olite mitu suve Palmses näitleja Erik Ruusi üleaedne, aga Rakvere teatrisse lavastama jõudsite alles nüüd.

Ma olen üldse ju väga vähe midagi ise teatris lavastanud.

Aga eks siis sedapuhku, et tegemist ei ole just mastaapse psühholoogilise draamaga, vaid pigem nagu bufonaadiga, ja ühtlasi selle sõna kõige otsesemas mõttes multimeediaetendusega, kutsus Üllar Saaremäe mind kui filmiinimest seda tegema.

Mis looga tegu on? Või katab seda enne esietendust läbipaistmatu saladuseloor?

Mis seal ikka salatseda. Urmas Lennuk on, ma ei tea, võib-olla ka kambaga, välja haudunud etenduse põhja: lava ei ole lava, vaid on justkui filmi võttepaviljon, kus vaestes oludes on vaja filmi teha. Vaeste olude tõttu ollakse sunnitud tegema suisa B-kategooria tummfilmi, millest on jäänud veel mõned massistseenid võtta.

Režissöör on kuulus Volmondo, kes viimased 20 aastat ei ole suurt filmi teinud ja võbeleb seal oma ulmades, mille nii-öelda alkoholist tumestatud aju on esile kutsunud. Kogu asja püüab teha teine režissöör ja kõik on tohutult närvis ja ...

Massistseenid muidugi lõpuks sooritatakse just selle etenduse sees ja massina kasutatakse saalis istuvat publikut.

See on küll vabatahtlikkuse alusel, kuid tegelikult saavad kõik kaamera eest läbi käia ja samal õhtul ennast ka kinolinal näha. Enne filmi esilinastust korraldatakse väike pidulik söömine-joomine. Pärast seda palutakse kõik saali tagasi ja selle õhtu massistseenid on sinna sisse monteeritud.

Film ise on tummfilmina eelnevalt üles võetud. Sellesse on jäetud augud, mis siis vastavalt igal õhtul massistseenidega täidetakse. Nii et igal õhtul on erinev mass.

Sedasorti lustakat multimeediaetendust, milles saalis istuv publik oleks nii aktiivselt ja massiliselt haaratud, ei olegi vist Eestis tehtud. Selles mõttes on igal juhul huvitav see avantüür kogemuslikus mõttes eksperimendina kaasa teha.

Päris teatrilavastaja kogemuseta režissöör te ikka ei ole.

Eks need suuremalt jaolt sellised kergemapoolsed ja muusikalised asjad ole olnud. Viimati oli eelmise aasta Birgitta festivalil, kus lavastasin muusikali, mis tegelikult oli taas filmiga seotud, sest tegelased ja muusika ise lähtusid filmist «Viimne reliikvia», milles üheks tegevuskohaks on Pirita klooster.

Missugune on olnud tööaasta 2006?

Huvitaval kombel on see olnud mul rohkem nagu filmiaasta. Suurem teatrikujundus oli augustis, kui koos Peeter Volkonskiga tegime Birgitta festivali raames tango-operita - see on kuulsa Astor Piazolla kuulus «Maria De Buenos Aires». Oli päris põnev töö.

Ettevalmistamisel on mängufilm «Taarka», mida üritame koos Ain Mäeotsaga linti saada. Kui kõik hästi läheb, siis kevadtalvel teeme esimesed võtted, sest selle tegevus läbib kõiki seisundeid, aastaaegu. Põhiliselt aga ikkagi suve.

Kõige olulisem sel aastal on olnud ikkagi minu oma nukufilm «Lõpuõhtu», mis on praegu nii-öelda lõpusirgel. Veel lõpetatakse digitaaltöötlust, mida on selle filmi puhul küll ootamatult palju ning seetõttu tekitanud väikese viivise - teised filmid tulevad peale.

Helindamine seisab veel ees, aga ametlikult peaks ikka selle aasta numbri sees valmis saama. «Lõpuõhtuga» on töö sisuliselt terve aasta läbi käinud, välja arvatud väike puhkepaus suvel.

Kui ma praegu mõtlema hakkan, siis on mul justkui Volkonski-aasta olnud - Maria-etenduse kõrval ka «Lõpuõhtu», mis on üksiti nagu mu autorifilm, aga tegelikult on selle kaasstsenarist Peeter Volkonski.

Pean päevaraamatust vaatama, ei tulegi nagu muidu meelde ... (Telefon heliseb ja Volmer võtab vastu.) Ai, näed, ikkagi unustasin ära ... Ai, kurat, vabanda! Hakkasin Rakverre sõitma, riputas sel ajal, see on sul ammu üleval ... (jutt käib «Lõpuõhtu» helindamisest ja on kõrvaltkuulajale arusaamatu. Pärast kõne lõppu lehitseb Volmer märkmikku.)

Peeter Raudsepaga tegime VAT Teatris «Vaenlase kosmeetika», ühe Jaapanis sündinud ja elanud Belgia naiskirjaniku (Amelie Nothomb - toim) näidendi. See oli aasta alguses selline teatriasi - seda ma mõtlesin, et midagi oli nagu veel ...

Ja noh, oli veel Singer Vingeri 20. sünnipäev. Oli suur ja uhke aastapäevakontsert Tallinna lauluväljakul, millest nüüd detsembris tuleb DVD välja. See oli selle poolest armas, et meil oli 11 külalisesinejat, artisti ja bändi, kes kõik interpreteerisid Singer Vingeri lugusid.

Oli ka selliseid ootamatuid külalisi, nagu näiteks Erkki-Sven Tüür oma poja bändiga, mida ikka enne ega pärast seda naljalt ei näe.

Koos Ultima Thulega oli ka suvetuur.

Missugune näeb välja Hardi Volmeri töönädal, et jõuda kõik plaanitu ära teha?

Päevakene on üldjuhul minu jaoks üsna karm, sest ütleme, et viisakas oleks tööle jõuda näiteks poole kümne paiku. Praegu aga siirdun ma järjekindlalt hommikul pool kaheksa Nukufilmi.

Elame 20 km Tallinnast väljas ja laps käib kolmandas klassis. Et koolis algab töö veerand üheksa, tähendab see sisuliselt seda, et ma olen enamiku päevadest sunnitud end üles ajama umbes pool seitse, et jõuaks natuke midagi põske pista ja oma kondid kuidagi linna veeretada. Nimelt saan siis linna autoga - meil on üks auto ja mu võitluskaaslane Kersti töötab ka linnas.

Olen piisavalt laisk, et mitte minna marsaga, eriti sügisperioodil, kui on porine ja vihmane, sest marsa peale tuleb kõmpida suure tee äärde.

Sestap on need hommikud valulikud, pealegi saad õhtul magama alles ühest või nii ...

Kui ma päris poolest päevast vaba ei ole, siis ikka ootan, kuni Kersti lõpetab töö. Et poest tuleb läbi minna ja süüa osta, ei jõuagi lõpuks enne kaheksat koju, mis tähendab seda, et kodus toimetusteks eriti aega ei jää. Kodus sööd ja vaatad, kuidas koti peale saad.

Rutiini kuulub ka see, et neljapäeva hommikul tuleb meili teel uus saate «Pehmed ja karvased» stsenaarium. Seegi on vaja läbi vaadata, välja nuputada ja arutada inimestega, et võib-olla mõni taust juurde võtta või ... Ühesõnaga, asi ette valmistada.

Reede hommikul tuleb poole üheksa ümber Tõnu Oja, kes elab paar kilomeetrit minust edasi. Oja Tõnn võtab mu peale ja siis me virutame otse stuudiosse, kus salvestatakse «Pehmed ja karvased».

Ja kodust olen ma sunnitud lahkuma ka laupäeval, sest laupäeviti tehakse «Pehmete ja karvaste» montaaž. Õnneks mitte väga vara, enam-vähem pannakse must pilt kokku, ja minu kohustus on kohale ilmuda 11 või 12 ajal. Seal tuleb paar tundi veeta.

Kas pehmete ja karvaste sekka lisandub lähiajal ka mõni uus tegelaskuju?

On selline vaikiv kokkulepe, et tõsisemalt hakatakse vaatama siis, kui valimised läbi – kui nii-öelda lahinguväljal on jõudude vahekord muutunud ja võib-olla hoopis mingid uued positsioonid saavutanud tont teab kes.

Lisaks veel õppejõutöö kunstiakadeemias.

Praeguse seisuga veedan kolm päeva nädalas mõne tunni kateedris, tegelen põhiliselt kahe kursusega: esimese ja kolmandaga.

Kolmanda kursusega teeme rohkem teatriasja, teatrikujundust, pisut dramaturgia demonteerimist ja monteerimist, konkreetsete kirjandusteoste baasil nende mudeldamist.

Ja esimese kursusega on nii teatrikujundus kui ka filmirežii - kuidas filmi üles ehitada. Kõike muud veel juurde, sest pole nagu mõtet õpetada paljast pildirida, mis on ainult üks osa suurest tervikust.

Just tegime väikesed koostööplaanid lavakunstikateedriga (EMA kõrgema lavakunstikooliga - toim), et kuidas saaksime üksteisele kasulikud olla.

Mujal maailmas on need alad koos, õpetatakse ühes koolis, kus on õppelavad ja filmitehnika ning kõik muu juurdekuuluv. Meie katsume nüüd seda kuidagi kahe kooli vahel konkreetsemaks ajada.

Siiamaani on olnud väike koostöö Tallinna ülikooli filmiõppetooliga. Meie lapsed on käinud nende õppefilmidele kunstnikuna õlga alla panemas. Aga nüüd on eesmärk, et saaks ka laval midagi teha, kas või õppelaval. Õnneks midagi saab ja nad saavad profiteatriski kuigivõrd käe valgeks.

Meie omad jälle saavad teha hästi lühikese filmi kahe näitlejaga, valides lavaka esimese kursuse inimeste seast.

Kas niisugune mitmel rindel rabamine tervisele halvasti ei mõju?

Eks ta natuke ikka, et aeg-ajalt löövad lained kokku, aga inimene ju harjub. Elu aeg enam-vähem niimoodi on see käinud ja nüüd saab enda jaoks asjad ažuuris hoitud, et asi ikka päris pööraseks ei lähe.

Vahetevahel õnnestub aeg ikkagi maha ka võtta. Siis kas või punnitad selle nimel, et sellest päevast ja sellest kellast on kolm-neli päeva vabadust.

Veel on sundpuhkused, mida sa ju naljalt endale ei luba, et võtad ennast mingiks nädalaks või neljaks päevaks vabaks. Teatad kõigile, et ma lihtsalt ei tulegi ega teegi midagi - keeruline on muidugi sellist asja teiste jaoks aktseptaabliks muuta.

Suure filmi võtted, kui oled ainult sellega seotud, on ikka päris pöörane kaose entroopia, aga neid pisitasa nikerdamisi, neid saab pisut omatahtsi sättida, omavahel neid kuidagi lepitada.

Ja nädalavahetusel saab endale kulinaarseid rõõme lubada ja sõpradega saunakest ja alkoholi pruukida. Ja nii see läheb ...

Vaheldust pakuvad ka filmifestivalid, nii-öelda väliskomandeeringud. Sa oled nagu kohustatud sinna minema, ja iseenesest on seegi lõõgastus.

Kui tihti neid festivalikomandeeringuid on?

Mitte nüüd üleliia palju, aga selle aasta sees sattusin saatuse tahtel osalema ühes stsenaristika töötoas, mis oli ülimalt mastaapselt ja uhkelt ette võetud. Nädal aega Poolas ühes maamõisas, väga noobli tipptasemel köögiga ja söökide-jookidega. See oli tõesti uskumatu.

Aga muidugi olid selle ala profid üle ilma kohale kutsutud ja nende abiga sai üht mängufilmilugu analüüsida. Oli ülimalt kasulik ja päris vahva värk.

Veel oli Arsenali festival Riias, kus tegelikult oli ka võimalus näha lähivälismaade filmiloomingut. Muidugi ainult kübekest sellest, nagu ikka. Lisaks muud tegevused. Sinna otsa Lübecki festival, kus olid ka Läänemere regiooni - Põhjamaade ja Saksa filmid. See oli ka päris asjalik.

Ütlesite, et uuest aastast läheb lahti «Taarka» filmi võteteks, aga kas mõttes mõlgub veel mõni projekt?

Siin on jah, mitu projekti. On üks idee, mida ma katsetan oma üliõpilaste peal, lastes neil samu asju läbi seedida. See on pooleldi nukkudega lastemuusikal Juhan Jaigi «Kaarnakivi» baasil eesti kollindusest.

Paar mängufilmistsenaariumi on vaikselt punumisel ja arendamisel juba mõni aasta - nagu neid ikka sahtlipõhjas leidub.

Ja siis on, kahjuks küll väga kahtlase tulevikuga, aga ülimalt oluline peaaegu kaetud ja lahtikirjutatud kujul ajalooline teleseriaal, mis koosneb kuuest-seitsmest osast. Seda on Eestis väga keeruline läbi suruda, sest on kallis ega too midagi sisse.

See asi on minu jaoks väga erutav ja põnev - räägib1905. a sündmustest, kui tegelikult pandi alus Eesti vabariigile. Kust tegelikult said alguse näiteks naisliikumine, karskusliikumine, erakondade tekkimine - kõik olulisemad ühiskondlikud liikumised Euroopaski.

Ja sealt jooksevad läbi ju meie kultuurikorüfeed Tammsaare, Tuglas, Pinna - kõik on omavahel seotud. Nad on väga noored seal.

Ja kõik see aeg on vaadatuna ühe hästi noore gümnaasiumipreili Marta Lepa silmade läbi. Marta Lepp ei ole välja mõeldud tegelane, vaid reaalselt eksisteerinud daam, kes pidas ennast revolutsionääriks ja tegutses tol ajal väga aktiivselt. Ta oli kaunis neiu ja loomulikult tõmbas ligi meesterahvaid. Kogu see seltskond on üpris kirju ja meile kõigile tuttav.

Igatahes kultuurilooliselt äärmiselt huvitav projekt. Selle kallal töötab praegu põhiliselt Aarne Ruuben ja konsultandina on juures ka Ott Sandrak. Nii et sellest saaks ühe toreda asja.

Inimestel on suur huvi ajalooteemaliste näitemängude vastu – seda on näidanud kas või Viinistu-projektide suur menu.

Ühiskondlik tellimus on tugev ja riigil peaks otse kohustus olema niisuguseid asju rahastada. Mitte meie ei peaks käima ukse vahelt mingeid asju näitamas, vaid see peaks olema suisa tellimus.

Aga noh, meil siin Eestis on asjad nigu on.

***

Sõbrad Hardist

Millal jõudis teie teadvusse tõik, et eksisteerib ja tegutseb selline mees, kelle nimi on Hardi Volmer?

Meenutage mõnd lõbusat seika, milles koos osalised olete olnud.

Näitleja ja mesinik Erik Ruus:

Teadvusesse jõudis Volmer ilmselt ikka ürgammu, sest ta on kogu aeg olnud olemas, kogu oma üheksakümne ametiga. Mina mõtlengi, et Volmerit ei saagi nagu inimesena võtta – ta on nagu elukutse.

Ja kõige kummalisem on see, et kõik, mis ta teeb, on ikkagi hämmastavalt tasemel: bänd räägib enda eest, teatrikujundused enda eest, filmid, pärjatud, räägivad enda eest. Ükski asi ei ole, mulle tundub vähemalt, ühegi teise arvelt.

Otseselt töine kontakt oli Pärnu teatris – võib-olla võikski panna märgiks meie isiklikust tutvusest, kui ta ütles mulle Pärnus, et mul on sulle filmis osa. Sealt me tunneme teineteist isiklikult.

Tema puhul on ühte naljakat seika isegi nagu keeruline meenutada, sest tema üks koostisosa ongi tugevalt huumor, see on tema ettevõtmiste pidev foon. Ilmselt see on ka üks asi minu arvates, mis hoiab ta heas mõttes täies purjes.

Hardiga juttu ajades või kokku puutudes on kogu aeg naljakas: kogu tema sahmerdamised, ettevõtmised, see pidev paanika, mis ta iseendale korraldab. Hardi puhul võiks pidada pika kõne nendest asjadest, mis kõik juhtunud on.

Ajaloolane ja reisimees Ott Sandrak:

Ei mäleta mina mitte, millal Hardist esmakordselt kuulda sain. Taga targemaks – ei mäleta ka, mil ja kuidas esimest korda nägime. Pole ka vist ime – mõlemast möödas kõvasti üle kolmekümne aasta ning küllap need mälukillud on mattunud hilisemate ühismälestuste lasu alla.

Küll aga mäletan täpselt, kellele selle eest eluaegne tänuvõlglane olen. See mees on nimelt meite ühine vana sõber Villu Kangur. Olen mõelnud, et suurima tõenäosusega oleksime vast trehvanud niikuinii, varem või hiljem, samas hale mõeldagi, mis kõik vahepeal üheskoos tegemata oleks jäänud.

Minu jaoks on olnud Hardi eeskätt ikka üks elu etemaid reisikaaslasi – olgu siis omaaegse N-riigi avarustes ringi vihistades või Eesti jõgedel aerudega vehkides.

Seda erilist eluseika jäängi sõeluma – jagub nii jaburaid kui õpetlikke. Paar vähemtuntud seika või pigem varjujäänud tahku sellegipoolest – Hardi on nimelt kadestamisväärselt kange käesuruja ning vinge vettehüppaja.

Näitleja, lavastaja, helilooja, tõlkija, kirjamees jne, jne, jne Peeter Volkonski:

1979 ta ERKIsse astus ja 1980. kevadel oli Päratrustil ja Propelleril instas juba ühine mäng.

Selsamal kontserdil mängis Volmi trumme ja laulis. Propa lubas Pärakal oma pille kasutada ja Hardi kuulutas enne esimest lugu publikule: «Kui te siiani arvasite, et me mängime nii sitasti sellepärast, et meil on nii sitad pillid, siis nüüd me tõestame, et oleme võimelised ka väga heade pillidega väga sitasti mängima!»

 

 


Jakob Hurt
Foto: Filmiarhiiv

74. Rahvuslase lahkumine Mart Laar,

endine peaminister (IRL) ja ajaloolane     - Postimees 29.12.2006.


Ajalehe Postimees 1907. aasta esimeses numbris tabas lugejaid vapustav sõnum: 31. detsembril 1906 (vkj) suri Peterburis Jakob Hurt. 2. jaanuaril 1907 ilmunud nekroloogis nimetab Hurda sõber ja võitluskaaslane, õpilane ja töö jätkaja Villem Reiman seda «kurva aasta kurvemaks sõnumiks».

Äsja oli lumi katnud kinni karistussalkade ohvrite hauad, nüüd siis Hurda surm. Hurt ei olnud rauk, isegi seitsekümmend ei olnud veel täis. Äsja oli ta läinud pensionile, lootes nüüd kogu jõuga asuda eesti rahva uskumatu pingutusega kokku kogutud vanavarakogu läbi töötama ja publitseerima.
Veel surivoodil oli Hurt redigeerinud «Setukeste laulude» III köite korrektuurpoognaid. Reimanil on õigus, kirjutades, et Hurt «ei tahtnud, ta ei oleks tohtinud veel mitte surra. Sest «pooleli ta jättis maja» enne kui see katukse alla sai; pooleli ta jättis «Eesti töö», mida ainult tema oleks võinud lõpule viia».

Kes siis õieti oli Jakob Hurt ning miks vääris tema surm sedavõrd suurt tähelepanu? Kaks aastakümmet tagasi poleks sellele küsimusele veel sugugi nii lihtne vastata olnud.

Hurt on läbi aegade olnud tegelane, kes pole mahtunud tavalistesse raamidesse. Läbi aegade on leidunud neid, kes on pidanud teda halvaks poliitikuks, sest ta oli liiga palju teadlane. Teised on, vastupidi, rünnanud tema teaduslikke saavutusi, sidudes neid Hurda rahvuspoliitilise tegevusega.

Nii on Hurt saanud nahutada ikka mitmelt poolt korraga. Sakslaste jaoks oli ta liiga eesti- ja venemeelne, venelastele aga liiga eesti- ja saksameelne. Mis kõige hullem – muudele pattudele lisaks oli Hurt kirikuõpetaja ning sügavalt usklik inimene.

Sellel taustal pole imestada, et eluajalgi kõvasti sõimata saanud Hurt vaikiti surma järel mõnes mõttes hoopis maha, vähemalt poliitikuna.

Erilise põlu alla sattus Hurt kommunistlikus Eestis. Teiselt poolt hakkasid paljud rahvuslikult meelestatud inimesed just siis Hurda tööd ja tähendust tõeliselt mõistma.

Üks Hurda elu ja tegevuse sihte oli anda rahvale tagasi tema ajalooline mälu. Nõukogude surve tingimustes kujunes võitlus mälu pärast aga taas ülimalt oluliseks lahinguväljaks.

George Orwelli tabava tähelepaneku kohaselt peab iga totalitaarne süsteem mälu oma peamiseks vaenlaseks. Kes kontrollib olevikku, see peab kontrollima ka minevikku, sest ainult sel kombel saab kontrollida tulevikku.

Hurda põhimõtted ja elutöö seisid sellistel taotlustel risti tee peal ees. Seetõttu tuligi ta Eesti ajaloost minema pühkida. Vähemalt sama ohtlik kui Hurda seos eestlaste ajaloolise mäluga oli vallutajatele ka tema sõnastatud eestluse kategooriline imperatiiv ehk nõue saada oma väiksuse kiuste suureks vaimult.

Just sellest põhimõttest lähtus vaimne vastupanu võõrale võimule ning just tollase võitluse edukusest ammutati jõudu kurjuse ja vägivalla trotsimiseks hiljem.

Jakob Hurt sündis 10. (22.) juulil 1839. aastal Põlvamaal Himmaste külas kohaliku koolmeistri pojana. Kodunt sai Hurt kaasa tugeva religioosse vaimsuse ja tungi hariduse poole.

Kitsastele majanduslikele oludele vaatamata sai Hurt hea hariduse. Ta õppis Põlva kihelkonnakoolis, seejärel Tartu kreiskoolis ja gümnaasiumis. 1859. aastal astus Hurt Tartu Ülikooli teoloogiat õppima.

Hurt ühines saksa korporatsiooniga Livonia, kuid tihedad sidemed isakoduga ei lasknud tal saksastuda. Programmilise luuletusega «Enne ja nüüd» hakkas Hurt 1860. aastal Perno Postimehe kaastööliseks.

Hurt asus aktiivselt tegelema eesti keele ja rahvaluule uurimisega, pöörates erilist tähelepanu uue kirjaviisi propageerimisele.

Tugevat mõju avaldas Hurdale tutvumine Fr. R. Kreutzwaldiga. 1863. aastal kohtus Hurt Tartusse Õpetatud Eesti Seltsist Aleksandrikooli loomiseks abi otsima tulnud Viljandimaa talumeestega. Hurt haaras plaanist kinni ja võttis korraldamistöö suuresti oma õlgadele.

Kuna baltisakslaste vastuseisu tõttu ei õnnestunud Hurdal kohe saada endale kirikuõpetaja ametit, töötas ta gümnaasiumi koolmeistrina Kuressaares ja pikemalt Tartus. Tema taotlused hakata välja andma uut eestikeelset lehte lükkasid võimud tagasi.

Laiemale avalikkusele sai Hurt tuntuks 1869. aasta esimesel üldlaulupeol peetud programmilise kõnega rahvusliku liikumise ülesannetest. Järgnevatel aastatel tõusis Hurt rahvusliku liikumise etteotsa, juhtides nii Aleksandrikooli liikumist kui 1872. aastal asutatud Eesti Kirjameeste Seltsi. 1870. aastal kuulus ta nende kilda, kes panid aluse Eesti Üliõpilaste Seltsile.

1872. aastal asus J. Hurt Otepääl tööle kirikuõpetajana. Hurt pööras suurt tähelepanu rahvusliku ideoloogia väljatöötamisele, põhjendades oma kõnedes eesti keele ja rahvuse püsimise vajadust.

Helmes 1870. aastal peetud kõnes püstitas Hurt eestlastele nõude «saada suureks vaimult». Hurt asus organiseerima ka rahvaluule kogumist ning koostas esimese teadusliku ülevaate Eesti ajaloost.

1878. aastal sattus Hurt avalikku vastasseisu rahvusliku liikumise teise liidri Carl Robert Jakobsoniga, kes pürgis Hurda asemel liikumise etteotsa. Samal ajal teravnes Hurda konflikt baltisaksa kirikutegelastega.

Pääsemaks surve alt kodumaal, võttis Hurt 1880. aastal vastu Peterburi eestlaste kutse asuda nende Jaani koguduse õpetajaks.

Ehkki Peterburi oli tollal Tartu järel tähtsuselt teine eesti linn, nõrgendas Hurda lahkumine kodumaalt siiski tema positsiooni rahvuslikus liikumises ning võimaldas Jakobsonil Hurda ja tema toetajad tagaplaanile tõrjuda. 1883. aastal võeti Hurt Aleksandrikooli peakomitee presidendi kohalt maha.

Pettumustest hoolimata ei loobunud Hurt rahvuslikust tegevusest. Venestuse surve alla sattunud Eesti vajas rahvast ühendavat üle-eestilist ettevõtmist. Selleks sai Hurda 1888. aastal algatatud rahvaluule kogumise suurkampaania, milles osalesid tuhanded inimesed.

Hurda töö pani aluse ühele maailma kõige esinduslikumale rahvaluulekogule ning aitas ühtlasi säilitada rahva usku ja eneseväärikust venestuspoliitika raskeimal surveperioodil.

Pingutav töö ei jätnud mõju avaldamata Hurda tervisele.

1906. aasta lõpuks oli küünal lõpuni põlenud. Oktoobris Jamburgis puuduvat kirikuõpetajat asendades tabas Hurta haigushoog, mis tundus taanduvat, kuid siis uuesti tagasi tuli.

13. detsembril 1906 tõusis Hurdal järsult palavik ning haige olukord hakkas kiiresti halvenema.

Hurta ravinud Heinrich Koppeli kirjelduse kohaselt ei olnud haige eest «ka enne salatud, et tema haigus õige kardetav on ja südamenõrkuse puhul kõik juhtumised võimalikud on, kuid ta ei tahtnud seda ikka täiel mõõdul uskuda, kuueaastase poisikesena oli ta viimast korda haige olnud, soojatõbes nimelt».

Arst ütleb veel ka, et «pääasi, tema mõtted olivad järjest oma vanavara juures, kuidas tohtis tema surra, kes teeb vanavara kallal tööd edasi! Nüüd oli jõud juba nii raugenud, et ta ka ise on arvanud, et paranemise lootust enam ei ole ja oma viimaste soovide üle oma abikaasa ja lastega rääkima hakanud».

Haigusloost ilmneb, et «öösel 31. vastu jälle külmavärinad, suur nõrkus, 31. kell pool 12 lõuna ajal olivad silmad igavesele unele langenud».

Lahkamisel selgus ka surma põhjus – lõhkenud pimesool ning sellest tulenenud üldine mürgitus. Heinrich Koppel kirjutab, et tavaliselt tekitab pimesoolepõletik suurt valu, palavikku ja seederikkeid, kõige selle üle ei ole haige kunagi kaevanud.

Aga arsti arvates oli «dr. Hurtil omas elus alati nii palju tööd, et temal tõesti aega ei olnud haige olla. Tema tööhool oli suur, töötegemine sünnitas temale niisugust lõbu, et vähemad vead, mis teisi ehk oleks kangesti hädaldama ajanud, temast tähelepanemata jäeti».

Selles oli dr Koppelil tõepoolest õigus. Hurt oli töömees, kes põletas end hoolimatult lõpuni. Oleks tunnustus ja toetus tema elutööle saabunud varem, poleks vajadus end nii mitmel rindel lõhki kiskuda vahest nii suur olnud.

Nüüd polnud aga teha midagi. 4. jaanuaril 1907 jõudis rong Hurda puusärgi ja omastega Tartu vaksalisse. Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed võtsid oma vilistlase ja asutaja puusärgi vagunist ja kandsid Vanemuise uude seltsi- ja teatrimajja, mille Hurt oli pool aastat tagasi ise sisse õnnistanud. Tohutu rahvahulga saatel viidi Hurda põrm seejärel Maarja kalmistule, kus ta viimsesse puhkepaika sängitati.

Hurt oli küll surnud, tema töö ja aated elasid aga edasi. Ning elavad siiamaani.

75. SOOLO
Karge vestluse vägi: Riho Sibul (+ Robert Jürjendal)

BERK VAHER - Muusika 2002, 10

Vähemalt viimased viisteist aastat eesti muusikas süvendavad kiusatust kõnelda Riho Sibulast väga suurte sõnadega. Ent suured sõnad põhjustavad Sibulas silmanähtavat ebamugavustunnet; kui ta ka ise endale olulisest ja väärtuslikust rääkides nendele satub, põrkub ta neist kohe eemale.
Valik rokistaariahvatluste ja moest sõltumatu "puhta muusika" vahel on kord tehtud ning ta on sellele kindlaks jäänud - osaledes kitarristi ja lauljana mitmetes erikõlalistes projektides, kuid ikka oma isikupärasel, karuselt ilutaotleval moel. Sibula pühendumus aitab neil projektidel stiiliüleseiks saada - pole süvat, etnot ega levit, on laulud, on muusika.
Põliskultuuride loodussuhet uuriv visionäär David Abram vestab oma raamatus "The Spell of the Sensuous", kuis ta kord Bali saarel sattus iidsesse koobaskambrisse vihmavarju, kus teda kütkestas ämbliku filigraanne võrgupunumine koopasuule, padusaju ja samblase vaikuse piirile; võrguga põimus aga peagi ka teise ämbliku oma…
See pilt kangastus mulle 21. augusti õhtul, Riho Sibula ja Robert Jürjendali ühisel kitarrikontserdil Niguliste kiriku tornis. Samal õhtul sündis ka alljärgnev intervjuu Rihoga - kaasates Robert Jürjendali rõhutama kokkupuutepunkte ja kaugenedes mõnedesse loodetaval ühisalbumil kajada võivatesse ajahelidesse.

Sibul & Jürjendal
Riho Sibul: mänginud Erkki-Sven Tüüri ansamblis In Spe, samuti ansamblites Kaseke ja VSP Projekt, seejärel Ultima Thules; viimasel ajal teeb pigem intensiivset kui ekstensiivset muusikat.
Robert Jürjendal: osalenud mitmetes kitarrieksperimentalist Robert Frippi õpikodades, tegutseb eklektilises Weekend Guitar Trios, avastades kitarri ja elektroonika suhtlusvõimalusi.
Koos on Sibul ja Jürjendal mänginud varemgi, kuid tundub, et just Riho albumil "Poeet külmetab klaasmäel" leiduvast ühispalast "Üksteist" on tänaseks arenenud tihedam koostöö, mis läbi mitme improvisatoorse kontserdi on viimas ühisplaadini.

Kas tänasel kontserdil tuli säält pilli seest välja ka midagi, mis teid ennastki üllatas? Ja kui tähtis see üllatus teile on?
RS: On muidugi, sest see suhe on nii, et kuidas sina pillile, nii pill sinule. See on võib-olla natuke napakalt öeldud… Aga ma arvan, et oli päris ilus kontsert. Robiga on väga lihtne, kerge, helge koos musitseerida, koos improviseerida.
RJ: Mina kasutan selle pärast elektroonikat, et ta käitub iga kord isemoodi. On mingi lisaväärtus, mida ette ei tea, ja see on huvitav.
RS: Nii on tegelikult ka elektrikitarriga ja hea lampvõimendusega, mis nagu elaks oma elu. Ta võib teinekord sind täiesti arusaamatult üllatada. Pill ise samuti.
RJ: See on metafüüsiline maailm, mida polegi päriselt võimalik kirjeldada…
Kas kitarriheli elektrooniline moduleerimine on puhtalt Robi poolt teie koosmängu toodud või oled sa, Riho, ise ka hakanud selles suunas liikuma?
RS: Mul ei ole endal lihtsalt vastavaid riistapuid; kui ma olen stuudios nii teinud, siis on iseasi. Aga ma arvan, et kui me mõlemad väga helisid sünteesiksime, poleks tulemus nii hea. Meie muusika on praegu päris tasakaalus.
RJ: Ega selles koosmängus õieti elektroonikat olegi, see on nii sekundaarne. Laval on palju "träni" ja juhtmeid küll, aga ma ei pea seda alati vajalikuks kasutada. Weekendis on samamoodi. Aastaid tagasi tundus kõik see nii uus ja me võtsime sellest maksimumi välja, vaatamata sellele, kas oli vaja või ei olnud. Meil oli hiljuti väike loominguline laager ja oma rõõmuks nägin, et kõik mõtlevad ühtemoodi: kasutada elektroonikat vastavalt vajadusele nagu mingit head maitseainet. Selline suhtumine on tegelikult ainuvõimalik.
Milline teie ühisplaat tuleb? Midagi samalaadset Niguliste tornis toimunuga?
RS: Ei tea. Väga tore oleks kõik need kontserdid täiesti ehedalt ja kvaliteetselt üles lindistada, sest selle hilisema protsessi juures… Kõik on kordumatu, ja mõnes hetkes on lihtsalt midagi enamat kui teises.
Kas kuulajad on hakanud sellega kaasa tulema, mängu aduma? Kohati ei julge inimesed plaksutadagi, mõeldes: ei tea, kas lugu sai nüüd läbi või mitte?
RJ: Ega ei peagi ju olema mingit ühtset kontserdiformaati. Mängisime hiljuti Nissi kirikus ja seal tekkis säärane sakraalne õhkkond, et tavaline plaksutamine oleks olukorra totraks muutnud. Ja täna Nigulistes oli kohati samamoodi.
RS: Me loome õhkkonna, plaksutamine võib selle ka lõhkuda. Kuigi tegelikult on meil ka väga konkreetseid lugusid…
RJ:… mille sees me muidugi ka improviseerime.
Kas mõni lugu on esinemise käigus hoopis teiseks muutunud?
RJ: Kui see muutus on positiivne, siis see on parim - me ei tee mingit surnud asja.
RS: Mulle meeldis täna "Kuulaps" kõige rohkem.

"Kuulaps"
1986. aastal Tartu Levimuusikapäevadel VSP Projektiga esitatud ja tavaroki ees oma karge iluga peapreemia võitnud lüüriline instrumentaal on nii mõnelgi hilisemal küsitlusel valitud Eesti kõigi aegade üheks paremaks muusikapalaks.

Nii kenasti kui "Kuulaps" alati ka ei kõla, tuleb mul ikka kerge hirm pääle, et ega see "Kuulaps" ole nüüd lootusetult suureks saanud? Aga tänasel kontserdil selgus jällegi, et see laps on sääl loos alles ega ole mingiks massiivseks kultuurimonumendiks muutunud. Püüad sa ise teadlikult vältida kultuurimonumendiks või hää maitse sümboliks või staatusesümboliks muutumist?
RS: Ma ei ole seda eriti palju mänginud. Tal on oht muutuda läägeks, lamedaks. Ent tänane variant oli päris karge - mida ta peakski olema. See ei pruugi alati õnnestuda; see on säärane noatera peal käimine nagu meie improvisatsioon tihtipeale. Sageli ei tea, kuhu välja jõuad.

Kitarr
"Mind on elu aeg huvitanud nn nihestajad, kes kitarri piire on märkimisväärselt avardanud."
"Mind huvitab tõesti see, kui profid meelega kultuurimaja bändi tasemel mängivad, lööke nihestavad. Kuid sa ei saa tulla metsast ja mängida kolme geniaalset nooti."
"Professionaalsus ei pea tingimata tähendama igavust."
"Ma ei arva, et 45-aastasena oleks naeruväärne kitarriga laval olla."
(Riho Sibula intervjuust Mihkel Rauale, Areen 21. 09. 2000.)

Riho, sa olid üksvahe raadios saatejuht, näiteks tosinkond aastat tagasi oli sul tolleaegse Rockraadio raames oma saade "Kitarsis". Tunned sa, et midagi jäi neis saadetes ütlemata, mängimata või käsitlemata?
Kindlasti, sest isegi minu tagasihoidlikust muusikakogust oleks võinud veel mitmeid huvitavaid asju leida. Vahepealse kaheteistkümne aasta jooksul on needsamadki mehed, kes mulle tookord väga aktuaalsed olid, tohutult palju huvitavat muusikat teinud - kas või Bill Frisell, kelle ma enda jaoks kaheksakümnendate keskel avastasin ja keda oma saadetes palju mängisin, on teinud niivõrd palju kummalisi pöördeid ja käike, jõudes kuskile padukantrisse, mis esmapilgul võib tunduda ju täiesti veider.
Kuidas su enda suhe kitarriga selle aja jooksul muutunud on?
Kindlasti on. Pikka aega tegelesin Ultima Thulega, siis ma rohkem häälitsesin. Sellelaadses muusikas, bluusil põhinevas rokis, oli Slavka Kobrin palju veenvam. Ma ei püüdnudki seal esimest numbrit mängida, me toetasime üksteist piisavalt hästi ja ma ei tundnud end puudutatuna, et olen kitarrimängijana tagaplaanil.
Ma arvan, et mul on praegu parem toon kui siis, ma ei ole nii "väle" nagu VSP Projektis. Kitarri võib mängida lõpmata erinevalt.
Aja jooksul olen ma palju rohkem hakanud aru saama Jimi Hendrixist, tema tähtsus on minu jaoks kasvanud. Suhe instrumenti või muusikasse või Loojasse või ükskõik kui suuresõnalised me ka ei oleks - tema avastas selle elektrikitarril uuesti. Hendrix on tõeline ime - kuidas seda ikka seletada.
Mis bluusi puutub - väga laia lauaga üldistaja võiks pakkuda, et bluus on läbiv soon või ümbritsev ruum kõigele, mida sa teed?
No ei ole. Tunnetuslikus mõttes - kõik on bluus? Muidugi ei ole; on selge, et King Crimson ei ole bluus - kaugel sellest. Ja ometi on see läbi aegade olnud mulle üks olulisemaid bände.
Kitarriga ristteel ei ole käinud?
Ei ole.

Ultima Thule
1980. aastate lõpul oli Ultima Thule vaieldamatult Eesti rokkbänd number 1, "rahvusliku roki lipulaev"; 1989. aasta lõpul alanud Kanada turneele pandi siinses pressis suuri lootusi - kas Eesti bänd lööb nüüd ka maailmas läbi? Ent naastes polnud UT enam endine, hoog oli tublisti raugenud, muusikute sihid olid muutunud. Ning kui äsja ilmus UT kolmeplaadiline kogumik, siis nii mõnigi kriitik võttis selle üsna tõredalt vastu.

Millest selline suhtumise muutus UTsse?
Me ei ole ju mitte midagi teinud alates umbes 1992. aastast. Kogumiku oleksin mina teisiti komplekteerinud, sinna läks palju mõttetut täitematerjali. Teistpidi, ega mina ole ainukesena Ultima Thule, ja nii kommenteerida on minust rumal.
Suhtumise muutus? Rokkbänd number 1? See oli selline naiivne aeg ja ka meie tegime katse minna kuskile mujale. Meil oli kahe ja poole kuine turnee Kanadas… Aga selleks, et seal midagi teha, oleks pidanud sinna jääma. Kaks meest otsustasid, et nemad jäävad, mina ja Raul Vaigla tulime tagasi. Ma käisin veel kolm korda seal stuudios laulmas, aga ei saa Eesti ja Kanada vahet pendeldada. Meie tagasitulekul oli muidugi igasuguseid sentimentaalseid põhjusi, aga ma ei kahetse seda. Võib-olla see ei ole nii oluline, et kuskil Kanadas läbi lüüa.
Mida see läbilöök üldse tähendab? See meenutab mulle omaaegset Soome pressi, mis aina korrutas, et nüüd lõpuks on üks Soome bänd läbi löönud - ja ikka selgus mõne aja pärast, et päris ei olnud. Kellele sa lõpuks tähtis oled, kelle ja mille jaoks sa muusikat teed, mis on sinu motivatsioon, kes sa oled? See lõputu lalin, et nüüd on meil lõpuks jalg ukse vahel ja me oleme maailmas, on minu meelest tobe. Kui sa suudad siingi kellelegi oluline olla, siis see on ju täpselt sama tähtis või veel tähtsamgi.
Kui koormav selline pressimull muusikule on?
Ma ei mäletagi päris täpselt, kui koormav see meile oli. Oli nagu enesestmõistetav, et meil läks hästi, ja me olime ise ka sellised arrogantsed nolgid… Vähemalt meid peeti Torontos arrogantseteks nolkideks - "te olite Much Musicus 15 minutit ja Now Magazine'i esikaanel!" Siin oled iga päev mingi lehe esikaanel või televisioonis - mis see siis ära ei ole! See tundub ilmselge asjana, ei midagi üleloomulikku. Tagantjärele saatis keegi meile mõned Now Magazine'i numbrid, kus peale meie olid esikaanel Jack Nicholson, Madonna ja ma ei tea, kes veel… Lou Reed ja Neil Young. Ja siis?
Igatsed sa vanu suuri rokifestivale taga - mitte isegi, et sa ise neil esineksid, aga kas selliseid festivale oleks vaja?
Ei igatse ma midagi, aga muusikaelu võiks Eestis ju mitmekesisem olla. Siin ei ole seda paljusust, mis selle maailma huvitavaks teeb. Meil on pendel enamasti ühes seinas kinni.
Kes seda pendlit sääl seinas kinni hoiab?
Ma ei tea. Võib-olla ma läksin selle pendli-jutuga liiale. Aeg-ajalt lihtsalt tundub nii. Kohati mulle näib, et kadaklus ei kao ega sure - ka vaimukadaklus! Eks seda paljusust meil siiski mingil määral on ka - on ju No Big Silence, Dallas ja Dreamphish ja Claire's Birthday…

Sattumisi
Viimase aasta-paari jooksul on Riho Sibul muu hulgas osalenud mõtliku kitarri- ja kandlemuusikakvarteti Agan-Sooäär-Karras-Kann muundumises Eesti Keelteks (koos Jaak Johansoniga) ja selle tänavusel tunnustatud albumil "Sabaga täht"; esitanud koos jõudsalt arenenud Estonian Dream Big Bandiga oma lemmiklaule (Nick Drake'i, John Martyni, Van Morrisoni jt sulest); laulnud NYYD Ensemble'i saatel suurlinna tänavakerjuse palvelaulul põhinevat Gavin Bryarsi nüüdismuusikateost "Jesus' Blood Never Failed Me Yet" ja mänginud koos DJ ja trummar Raul Saaremetsaga klubiüritustel bossanoovasid.

Jaak Johanson ütles, et tema roll Eesti Keeltes on "hoida mitteprofessionaalset taset". Mis sinu roll sääl on?
Ma ei tea, olen lihtsalt üks seltskonnast, kes otsustas seda laadi muusikat mängida. Sa küsisid enne, kas minu suhe kitarri on muutunud; viimase seitsme aasta jooksul olen ma kindlasti akustilist kitarri rohkem mänginud kui elektrikitarri. Aga ma olen rokkmuusikast pärit, kuigi see, mida ma olen teinud või teen, on niivõrd eripalgeline.
Kui kergesti sünnib koostöö EDBBga? Su esitatud laulud on ju üsnagi vaiksed ja samas peab bigbänd loomuldasa üsna valjusti mängima. Kas sääl tekib mingi konflikt või loov pinge?
Ei noh, bigbänd ei pea valjusti mängima, muusika on ju dünaamiline… See idee tuli Ain Aganal ja me rääkisime Raul Söödiga, kes oli nõus arran˛eerima laule, mis mulle on mingitel aegadel korda läinud ja mida sobiks ka bigbändiga teha, ja nii see läkski. Üks asi on see, et need laulud on vaiksed; teine asi, et minu vokaalsed võimed ei ole just… ma ei saa ennast mingiks suurepäraseks lauljaks pidada. Aga enamasti on probleemiks lihtsalt küündimatu helire˛issööritöö.
Rauli sätted olid üsna keerulised ja bigbänd võttis need üsna valulikult vastu, sest see pole klassikalises mõttes bigbändimuusika, see ei ole sving…
Neid laule on raske laulda - jaa, nad on vaiksed ja vaikselt laulda on väga raske. Näiteks Nick Drake'i laulud eeldavad väga diskreetset saadet ja kui bänd ikkagi tõesti lajatab sulle, siis selleks, et olukorrast välja tulla, püüad sa ennast sellele vastandada, rõhutada veel rohkem toda sissepoole pööratust, mis Drake'is on; see muidugi ei pruugi alati välja tulla.
Gavin Bryarsi "Jesus' Bloodis" kordad sa pikalt üht fraasi ning pillid tulevad järk-järgult pääle ja lähevad samamoodi maha. Mis tunne selle esitamise ajal on, mis toimub, kuidas on seda esitada?
Ma ei oskagi öelda, sest kui esitad, siis ei mõtle selle peale, et mis tunne mul parajasti on… "Jesus' Blood" on selline väga mõjuv ja korduse peale loodud transsiminek. Kui sa tehnilist poolt mõtled, siis loomulikult näitab dirigent mulle, millal ma sisse tulen ja millal ära lähen…
Seda ühte fraasi korrutada, nii et sa ei oleks võlts - see on muidugi raske. Ma püüdsin vältida paatost; Tom Waits läheb lõpuks väga paatoslikuks ja mina püüdsin seda hästi kargelt esitada. Mõnele meeldis see, kuidas ma seda tegin, ja mõnele ei meeldinud… Et nii hillitsetud, tahaks ikka sellist võimsat tunnet. Aga kui sa laulad sellist teksti, siis see on alandlikkus Looja ees ja sellesama kerjuse suhtes; sinu roll ei tohi ka tema suhtes üleolev olla.
Mis sind bossanoovade juures võlub?
Bossanoova on samuti üks kõige õrnemaid asju, noateral kõndimine. Nii kerge on lasta sellel muutuda niisuguseks… "restoraniks". Kõigis restoranides, vähemalt minu noorusajal, mängiti esimesel pooltunnil bossanoovat. Kui sa praegu mõnele muusikule ütled, et teeks bossanoovasid, siis teeb ta niisuguse näo (teeb tülpinud, raugelt põlgliku grimassi). Tegelikult on see ju imeline muusika… Ma olen siin sadu kordi rääkinud kargusest ja puhtusest, nii et kisub juba õõnsaks, aga ma sooviksin, et see, mida mina teen, just nii välja näeks. Ilma liigsete rasvaste punaste joonteta ja liigse paatoseta.
Kas see erinevate stiilide sulam, mis bossanoovas on, tundub sulle ka kuidagi omane?
Muidugi. Ma ei saa salata, et bossanoova buumis meeldis mulle väga Arto Lindsay.
Lindsay - ja ka Vinicius Cantuaria - on öelnud, et tänapäevases Brasiilias on niivõrd uus kultuur, et selle jaoks on veel kõik teed ja võimalused avatud. Kas sa Eestis tunned sedasama - on see sedavõrd uus kultuur, et võib julgelt võtta asju siit ja säält ning midagi siin ja praegu ise kokku panna? Olemata igaveseks mõistetud mingis kindlas suunas kulgema?
Et kas Eesti on selline? Ta ju võiks olla. Aga luuletaja ütleb, et me oleme väga vana rahvas, kel muistne tarkus suus.
Kas ta ei ole? Ja kui ta ei ole, siis miks - mis meid sellest lahutab?
Ma ei tea… mulle tundub, et… Võib-olla on tegemist minu lubjastumisega, aga praegu on kõik nii, et oluline on näida, mitte olla. Ühtpidi on sihukest rääsunud rasvahaisu ja teistpidi uuskadaklust. Tegelikult ma ei tahaks mingeid hoiakuid võtta, aga säärane hedonistlik Londoni mängimine… Ma mäletan, kui Raul Saaremets kutsus mind Von Krahli teatrisse "Mutant Discole". Mind ei ole nii väga kerge endast välja viia, aga… need lõputud pilgud, kui ma sinna sisenesin: mida tema siin teeb? Kust see nüüd äkki siia tuli? Sa tajud ju selle kohe ära. Ja see oli niivõrd naljakas… Ma rääkisin seda Saaremetsale, ta ütles, et ta ei usu seda ja et kindlasti on see vastupidi ja... Ma ei saanudki aru, mis see vastupidi on.

"Poeet külmetab klaasmäel"
2000. aastal ilmus Riho Sibula esimene sooloplaat, millel ta esitab luuletusi Joel Sanga, Indrek Hirve jt sulest. Samas kõlab albumil mitmeid instrumentaalpalu - säälhulgas "Üksteist" koos Robert Jürjendaliga; päälkiri märgib ilmsesti nii loo kestust minutites kui kitarristide vastastikust ärgitamist. Album võitis mitu Eesti muusikaauhinda, tõendades, et ka siiras, karge ja meisterlik "levimuusika" võib siinmail veel suurt avalikku tunnustust leida.

RJ: Seal on üks lugu, meie ühine "Üksteist"; mulle tohutult meeldib see lugu ja tunne, mis seda mängides tekkis. Paljud kerivad selle loo juures plaati edasi, kui nad on end hoopis millelegi muule häälestanud - nad ei võta seda vastu. See on proovikivi - kui sa kuulad, siis kas sa usaldad seda, mida nad teevad? Või hakkad kuulama konkreetseid viise ja harmooniaid, nii-öelda "lugu". Ja kui kohe alguses leitakse, et "lugu" ei ole, siis keritakse edasi. See plaat ei ole mingi "Best of…", kus kõik lood on erinevad, see on üks tervik. Ja need inimesed, kes edasi kerivad, kaotavad väga palju.
Tuli see plaat iseenesest ruttu - sellel on mingi vahetu laivi aura, nagu oleks kõik kuidagi äkki just sellisena juhtunud?
RS: Ei, päris nii ka ei olnud… me mängisime pikka aega ja materjali sai lõppkokkuvõttes palju. Lõpliku valiku tegi Joel Sang. Palju jäi välja ja palju lõpetamata.
Mis neist väljajäänud asjadest saab?
RS: "Kogutud kodutud"? Ei tea.
On sul veel seda varjatud ajalugu, avaldamata salvestusi?
RS: Ei ole eriti. Pajukese-nimelise ansambli omi on - Robert Jürjendal, Arvo Urb, Alari Piispea ja mina.

… ja veel kord üllatusest
RJ: Üllatus on mängus ikka väga oluline, ilma selleta on asi untsus. Taivo Niitvägil on ütlemine "Mercedes Benz". See tähendab, täpselt selline, perfektne asi, ei mingeid "muid" assotsiatsioone.
RS: Nagu Ameerika lääneranniku d˛ässrokk… kindlasti on ka seda kellelegi vaja. Aga Saksamaal öeldakse Mercedes Benzi kohta: kindel kvaliteet ja halb maitse. Või - kindel kvaliteet nagu halb maitse?
RJ: Kuulajateadlikkus on tähtis: atonaalses muusikas kõlavad mõnele lihtsalt "valed noodid". See on lastetoa ja koolitoa probleem, inimesed ei tea teeviida tähendust ja "eksivad ära".
Mis on saanud soovist New Yorgi downtown'i stiilis müramuusikat teha?
RS: Isekeskis oleme vahel teinud, Ultima Thule kontsertide lõpul näiteks, mõned kontserdid on viimaks nii nihestatud, täiesti kuhugi sinna ära... Päris pädevaks ma end selles ei pea ja ainult estetiseeritud müra on ka eilne päev. Aga vahel on seda teha täielik nauding. Ja mul on siiamaani meeles Peter Brötzmanni kunagine kontsert Pärnus - täiesti müstiline!
RJ: See on säärane transieelne värk, see võib ka ohtlik olla.

Vägi, leiavad nad taas ühise sõna.

 

 

 

 


 

 

© Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine ilma Viskiklubi loata on keelatud.