Avalehele
Viskist ja Viskiklubist Uudised Tegemised Klubiruum
Viskist ja Viskiklubist
UBC - Uisge Beatha Club / Viskiklubi

Silmeeesolev on kogumik kilde ettevõtlikkusest, nägemis-, kuulmis-, maitsmis-, haistmis- ja kompimismälust, mis on kokkuvõetav kolme tähega — UBC. Lahtikirjutatuna on see Uisge Beatha Club ehk Viskiklubi. Meile tundub, et kõik kolm tähte: U, B ja C (Elu — Vesi — Klubi) on meile olnud võrdselt eredad. Oleme neid kasvatanud ja lihvinud oma näo järele ning seepärast armastame neid kõiki. Seda sellest vabast ajast, mida XX sajandi lõpp ja XXI sajandi algus on meile eraldanud.

  What you are confronted with is a collection of fragments of enterprising as well as of the visual, auditory, tactile, olfactory and gustatory memory that can be summed up by three letters — UBC, which spelled in full means Uisge Beatha Club or Viskiklubi. It seems that all the three components — U, B and C (Life — Water — Club) — have been of equal significance to us. We have been elaborating and adjusting them according to our own selves and therefore we cherish them all. This in spite of the scanty leisure allotted us by the end of the twentieth and the beginning of the twenty first century.
     

 


 

 

© Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine ilma Viskiklubi loata on keelatud.